Advocaat wantrouwt rechter in zaak tegen aandelenleaser
 
Van een onzer verslaggevers
 
Uitspraak: 7 oktober.
 
Arnhem -De Arnhemse rechter O. Nijhuis mag niet oordelen over een civiele zaak van Dexia tegen een gedupeerde aandelenleaser. Die mening verkondigde advocaat P. aan de Kerk gisteren op de Arnhemse rechtbank. Volgens Aan de Kerk zou Nijhuis mogelijk niet onpartijdig zijn wegens relaties met pro-Dexia-adviseurs.
 
Aan de Kerk diende gisteren bij de rechtbank een 'wrakingverzoek' in. Wraking is een juridische term waarbij een rechter, in dit geval Nijhuis, een zaak niet meer mag behandelen wegens mogelijke belangenverstrengeling. De advocaat vertegenwoordigt een oud-student die op 24-jarige leeftijd verscheidene leasecontracten kocht. De oud-student betaalde zijn schuld niet meer af, waarna Dexia de student voor de Arnhemse rechtbank dagvaardde. Nijhuis zou de Dexia-dagvaarding in behandeling nemen, maar dat viel niet goed.
 
Nijhuis, zo rekende Aan de Kerk de rechtbank voor, vonnist van alle rechters het vaakst negatief in aandelenleaseprocedures. ”In Nederland zijn 26 uitspraken gedaan, waarbij een leasebelegger veroordeeld werd. Van de 26 zijn 18 afkomstig uit de Arnhemse rechtbank, uitspraken waarbij Nijhuis allemaal betrokken was.” Nijhuis is goed voor bijna zeventig procent van alle negatieve leaseuitspraken in ons land, zo betoogde Aan de Kerk.
 
Ook kent de Arnhemse rechter de pro-Dexia adviseurs S. Kortmann en A. Nuytinck. De laatste was tot begin dit jaar plaatsvervangend rechter in de Arnhemse rechtbank; Kortmann is commissaris bij het installatiebedrijf Kropman. Nijhuis is de baas van het administratiekantoor van Kropman, dat de aandelen beheert. ”De vrees bestaat dat Nijhuis een vooringenomenheid koestert in de aandelenleasekwestie, waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden”, vond Aan de Kerk.
 
Nijhuis die zichzelf voor de rechtbank verdedigde, wees de beschuldiging van de hand. Kortmann en Nuytinck kende hij niet, ook dat ze adviezen gaven aan Dexia was hem tot voor kort niet bekend. Daarnaast zijn zíjn werkzaamheden bij het installatiebedrijf 'beperkt'. ”Een keer per jaar kom ik op de aandeelhoudersvergadering van Kropman en daar zie ik alleen de president-commissaris en niet Kortmann. Nuytinck ken ik alleen van naam, ik wist niet dat hij plaatsvervangend rechter was op de Arnhemse rechtbank.”
 
Copyright: Algemeen Dagblad