Miljarden compensatie extra voor woekerpolis
 
GEHEIME GESPREKKEN AFBETALEN KOSTEN
 
Van een onzer verslaggevers
 
AMSTERDAM – Verzekeraars zijn voor compensatie van gedupeerden met een ’woekerpolis’ €5,5 miljard kwijt. De schade leek aanvankelijk €2 miljard. Dat verschil is op te maken nadat Nationale Nederlanden de meest recente aanbeveling van ombudsman Jan Wolter Wabeke accepteerde. De stichting Woeker Polis Claim eist meer. „Verzekeraars hebben stortingen van klanten gekannibaliseerd, zonder dit klanten te melden.” Verzekeraars en de claimstichtingen blijken, na felle ruzie, achter de schermen over afbetaling te praten.
 
        „De stap van Nationale Nederlanden is een trendbreuk”, zegt secretaris Guido Kruithof van de stichting, die 75.000 vermeende gedupeerden van de beleggingspolissen vertegenwoordigt. Nationale Nederlanden stopt met Flexibel Verzekerd Beleggen. Die ’woekerpolis’ beslaat volgens de woordvoerder verreweg de hele productie aan beleggingsverzekeringen. De ING-dochter geeft aan zich aan de aanbeveling van Jan Wolter Wabeke te houden.
       Die meldde onlangs dat verzekeraars niet meer dan 2,5% aan kosten in rekening mogen brengen. Berekenden verzekeraars 6% aan kosten per polis, dan krijgt de klant 3,5% terug.
       Tot voor kort gingen verzekeraars echter van 3,5% uit, zodat de polishouder in hetzelfde rekenvoorbeeld 2,5% terug krijgt. Op 6,5 miljoen verstrekte polissen moeten de assuradeurs niet €2 miljard, maar €5,5 miljard aan hun klanten terugbetalen.
       Aegon schaart zich openlijk achter de Wabeke-norm en onderhandelt met de stichting Verliespolis over een oplossing. Ook Fortis is in gesprek. SNS Reaal zegt „niet met beleggingsverzekeringen te stoppen”, maar wel de kosten en polisinformatie volgens Wabekes suggesties te verbeteren.
       „Met deze kostenreparatie zijn de problemen echter niet opgelost”, zegt Kruithof. Het ’kannibaliseren’ van de premiepot zorgt voor minstens zoveel schade. De premie voor de mee verkochte overlijdensrisicoverzekering bij een beleggingshypotheek wordt in sommige producten uit de polis gefinancierd. In slechte beursjaren waren deze kosten hoger dan de polis opbracht.
 
Kruithof: „Verzekeraars hebben geld onttrokken uit stortingen die klanten bij aanvang hadden gedaan. Dat kannibaliseren gebeurde zonder dat klanten daarover werden geďnformeerd. Dat hadden zij moeten melden. Die mensen komen helemaal niet uit de financiële problemen. Dat geld van het kannibaliseren moet ook terug.” Daarmee komen de kosten miljarden hoger te liggen.
       De stap van Nationale Nederlanden geldt voor nieuwe polissen. Over de oude producten blijkt het Verbond van Verzekeraars in gesprek met twee claimstichtingen, Verliespolis en Woeker Polis Claim. Vorige maand vroeg het Verbond toestemming van de Nederlandse Mededingingautoriteit (NMa) om namens alle verzekeraars te kunnen onderhandelen. Pal daarna werd Nationale Nederlanden voor de rechter gedaagd door Woeker Polis Claim en verbraken alle verzekeraars het contact.
       Uit een briefwisseling tussen het Verbond van Verzekeraars en de stichtingen blijkt dat afgelopen weken toch weer is gesproken over de miljardenclaim. „Onderhandelen per polis is het nog niet”, aldus een bron. „Nu Nationale Nederlanden als grootste over de dam is, moéten de andere volgen. Iedereen zit naar elkaar te kijken”, aldus een andere betrokkene.
       Het Verbond van Verzekeraars en Verliespolis geven geen commentaar.
 
© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.