Affaire aandelenlease nog lang niet ten einde
 
Rob van Well
Sittard -
 
De Dexia bank leed begin deze maand een gevoelige nederlaag in de aandelenlease affaire. Toch is het einde van deze slepende kwestie nog lang niet in zicht.Advocate Kristel Timmermans van Boels Zanders advocaten in Sittard had begin deze maand een landelijke primeur. Voor het eerst ontlokte zij een uitspraak van een gerechtshof in de aandelenlease affaire. Die uitspraak gaf tienduizenden kopers van aandelenleaseplannen, die vaak duizenden euro's hebben verloren, nieuwe hoop ooit iets van hun geld terug te zien.
 
Timmermans' Limburgse cliŽnte was bij het hof in Den Bosch in hoger beroep gegaan tegen een vonnis van de Roermondse rechtbank. Voor die rechtbank had ze betoogd dat de winstverdriedubbelaar die haar echtgenoot begin 2000 had afgesloten en waaraan het echtpaar een schuld van bijna 15000 euro had overgehouden, een vorm van huurkoop was. Het ging immers om een contract waarbij met geleend geld aandelen werden geleasd.
 
Dat is een vorm van huurkoop, redeneerde Timmermans. Volgens de wet behoort een eventuele partner bij huurkoop het contract mee te ondertekenen. Dat was bij de Limburgse niet gebeurd en daarom eiste zij kwijtschelding van de schuld en terugbetaling van de inleg van het echtpaar.
 
Dexia protesteerde daar uiteraard tegen, want kwijtschelding zou enorme consequenties voor de bank hebben. Honderden andere gedupeerden van aandelenlease dienden vorig jaar soortgelijke eisen in bij rechtbanken in heel Nederland. Daaronder ook clubs als Leaseverlies en Payback, die de belangen van duizenden mensen vertegenwoordigen.
 
De Roermondse rechtbank oordeelde in januari 2004 in het nadeel van Timmermans' cliŽnt. Van huurkoop was geen sprake, vond de Roermondse rechter. In vervolgzaken oordeelde Roermond hetzelfde. Drie andere rechtbanken, die in Almelo, Arnhem en Den Haag, verwierpen het huurkoop-argument eveneens. Maar de zestien resterende rechtbanken, waaronder die in Maastricht, oordeelden precies tegenovergesteld. Zij vonden dat wel degelijk sprake was van huurkoop.
 
Bij zo'n situatie moet de zaak in hoger beroep opnieuw bekeken worden. Dat gebeurde voor het eerst in het geval van de cliŽnte van Timmermans, bij het gerechtshof in Den Bosch. Het hof oordeelde in het nadeel van Dexia.
 
Hoe groot is die overwinning voor de gedupeerden van aandelenlease?
 
Timmermans noemt de uitspraak van het hof een stap in de goede richting, maar waarschuwt dat het te vroeg is om de vlag uit te steken. ,,Er zijn nog vier andere gerechtshoven. En gerechtshoven kunnen ook van mening verschillen. De enige instantie die hierover een definitief oordeel kan vellen is de Hoge Raad. Het wachten is nu tot iemand in cassatie gaat bij de Hoge Raad.''
 
Woordvoerder Rob Okhuijsen van de Dexia Bank verzekert dat de huurkoopkwestie bij de Hoge Raad terecht zal komen. Maar of dat in de zaak van Timmermans zal gebeuren weet hij nog niet. Er lopen op dit moment circa 450 zaken van kopers van aandelenleasecontracten tegen Dexia.
 
Daarnaast lopen 3500 zaken van Dexia tegen mensen die het verlies op hun aandelenleasecontract niet aan de bank willen betalen.
 
Maar zelfs als de Hoge Raad straks een uitspraak heeft gedaan is de affaire nog niet ten einde. Als het vonnis van Nederlands hoogste rechtsorgaan negatief uitvalt voor Dexia, zal de bank opnieuw naar de rechtbank stappen, waarschuwt Okhuijsen. ,,Wij zullen dan nieuwe procedures starten waarin een aantal vervolgvragen moet worden beantwoord. Het kan dus nog wel even duren voordat er een echt eindvonnis ligt waarbij iedereen weet waar hij aan toe is.''
 
© Dagblad De Limburger