Wie doet wat aan het leed dat beleggingspolis heet?
Geert Dekker
 
AMSTERDAM - De miljardenmarkt van beleggingsverzekeringen ligt zwaar onder vuur. Wat staat er de komende tijd te gebeuren?
 
Er zijn er in tien jaar 6,5 miljoen van verkocht, onder honderden verschillende namen, in 2005 waren ze goed voor 11,6 miljard euro aan betaalde premies. Maar nu zijn de beleggingsverzekering en de beleggingshypotheek – combinaties van kapitaal opbouwen door beleggen, plus een verzekering – zwaar besmet geraakt: er is ophef over het hoge bedrag van de inleg dat níet wordt belegd – vaak tientallen procenten – en er is ophef over de manier waarop consumenten zijn voorgelicht over de producten – ronduit slecht. Over dat laatste probleem rapporteerde deze week een commissie onder leiding van ex-minister van Justitie en ex-Ombudsman Levensverzekeringen Job de Ruiter. Hoe nu verder?
 
Wat doet minister Zalm van Financiën?
 
Minister Zalm werkt aan een schriftelijke reactie op het rapport van de commissie-De Ruiter. Dat wordt geen vuurwerk: volgens zijn woordvoerder zal hij hooguit voorstellen bepaalde toezichtregels ook van toepassing te verklaren op beleggingspolissen. Afgezien daarvan is het eigenlijk wel duidelijk wat er moet gebeuren, aldus Zalm: de verzekeraars moeten hun informatievoorziening op peil brengen, en ten tweede moeten ze iets doen aan wat Financiën de ‘schrijnende gevallen’ noemt. Daarna, eind januari, volgt overleg met de Tweede Kamer. Gaat hij, zoals PvdA en SP willen, een staatscommissie instellen die een collectieve oplossing moet zoeken? ‘Het kan natuurlijk dat de druk uit de Kamer verder wordt opgevoerd, maar ik denk niet dat dit demissionaire kabinet dat nog in gang gaat zetten’, aldus de woordvoerder.
 
Wat doet de Tweede Kamer?
 
De Tweede Kamer is nu op kerstreces. Het PvdA-Kamerlid Staf Depla, die de lobby voor een staatscommissie aanvoert, zal de komende weken gesprekken houden met enkele consumentenorganisaties en advocaten. Vervolgens wacht hij het overleg met minister Zalm af.
 
Kan een demissionair kabinet wel zo’n commissie instellen? ‘Ja hoor, als het zo ver komt dat de hele Kamer er achter staat, is er niets controversieels meer aan zo’n commissie.’
 
Wat doen de verzekeraars?
 
Het Verbond van Verzekeraars gaat de komende weken ook overleggen: met de consumentenorganisaties en met de toezichthouders. Naar aanleiding van het rapport van de commissie-De Ruiter heeft het Verbond toegezegd dat de normen van De Ruiter (zie verzekeraars.nl, kopje Laatste Nieuws) ook op alle bestaande polissen worden toegepast. Een woordvoerder: ‘We gaan dus na of de informatievoorziening zodanig is geweest dat de klant ermee uit de voeten kon, dat hij kan zeggen: dit is het product dat ik me had voorgesteld.’ Vervolgens worden ‘de fouten gecorrigeerd’. Wat dat precies gaat inhouden, is niet bekend. De operatie moet in 2008 zijn afgerond.
 
Wat doet stichting Verliespolis?
 
Deze stichting (verliespolis.nl) is opgericht door de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de prijsvergelijkingssite Independer. De VEH en de VEB hebben ieder 45 duizend euro startkapitaal gefourneerd om de mankracht te betalen die de meldingen van consumenten moet verwerken. Iedereen die zijn beleggingspolis wil laten onderzoeken, kan zich melden via de site. De stichting zoekt vervolgens van elk product uit of de reclame die ervoor is gemaakt andere dingen belooft dan de contracten. De stichting verwacht daar een paar maanden mee bezig te zijn. Daarna worden de verzekeraars met de uitkomsten geconfronteerd. Die zullen een en ander moeten goedmaken. Advocaat van de stichting is William Schonewille, die namens de stichting Leaseverlies tegen Dexia procedeerde in de aandelenleaseaffaire.
 
Wat doet de Consumentenbond?
 
De Consumentenbond ondersteunt de stichting Verliespolis en zegt zich vooral bezig te houden met de ‘algemene belangenbehartiging’ en richt zijn pijlen vooral op de politiek. ‘Die staatscommissie, die moet er gewoon komen’, zegt Edward Sterenborg. De bond raadt consumenten aan ‘zich wel twee keer te bedenken om een beleggingsverzekering te sluiten, zolang de informatie nog niet zodanig is dat daarvoor een bewuste keuze kan worden gemaakt’.
 
Wat doet stichting Woekerpolis?
 
Die stichting, opgericht door de advocaat Jeroen Wendelgelst, heeft bij Nationale-Nederlanden (NN) een claim ingediend met betrekking tot het product Flexibel Verzekerd Beleggen. ‘We zullen in overleg gaan met NN. Volgens de wet moet je na het indienen van zo’n claim eerst gaan praten, je best doen om een regeling te treffen.’
 
(c) de Volkskrant