Is de regeling van Duisenberg een goede deal?
 
door Rob Silvertand
 
Het Brabants Dagblad 24 juli 2007
 
Dinsdag 24 juli 2007 - Met interesse heb ik kennisgenomen van de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam van 27 januari 2007. In die uitspraak oordeelde het hof - kortgezegd - dat de afspraak die Dexia Bank met de Stichting Leaseverlies, de Stichting Egalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters heeft gemaakt om tot afwikkeling van een groot aantal effectenleasedossiers te komen, niet dusdanig onredelijk is dat die niet door de beugel kan.

Dat wekt bij mij weinig verbazing. Een ieder - en dus ook Dexia - kan immers met een ander afspreken wat hij wil, waarbij het de rechter niet zomaar vrijstaat om in de inhoud van die afspraken te treden. Dat is niet anders voor deze afspraak tussen een vijftal partijen. Ondertussen ook wel de Duisenberg-regeling genoemd. Bovendien: wie zich vr 1 augustus 2007 afmeldt voor de Duisenberg-regeling is er niet eens aan gebonden. Wat anderen de Duisenberg-regeling noemen, is in mijn beleving niet meer dan een Duisenbergvoorstel.
De advocaat van Dexia werpt tegen dat de rechter na 1 augustus 2007 dat Duisenbergvoorstel ook aan zijn vonnissen ten grondslag zal leggen. Ik kan mij voorstellen dat die hoop bij hem leeft. Ik schat evenwel in, met alle respect, dat Dexia zich hier misrekent.
Als alle zaken na 1 augustus 2007 daadwerkelijk conform Duisenberg zouden worden afgehandeld, dan zou afmelden zinloos zijn. Uit de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 1 maart 2007 volgt bovendien dat afmelden allesbehalve zinloos is.
In die zaak kon Dexia niet bewijzen dat de huwelijkspartner van de belegger schriftelijk toestemming had gegeven voor het sluiten van de overeenkomst. Het hof oordeelde dat Dexia alles aan de belegger terug diende te betalen. Ik weet natuurlijk ook wel dat op diezelfde dag door datzelfde hof ook een uitspraak is gedaan waarin de schade conform het Duisenberg-voorstel vergoed werd. In die zaak had de belegger, een vrouw, evenwel aangegeven dat ze zich er van bewust was dat zij haar gehele inleg kon verliezen.
Bovendien had de vrouw een universitaire opleiding afgerond en leidde zij een eigen communicatieadviesbureau.
Hoe het komt weet ik niet, maar bij mij in de kast hangen maar weinig aandelenleasedossiers die lijken op het dossier van die vrouw. Mijn clinten zijn doorgaans hardwerkende vaders die hun zuurverdiende spaargeld in goed vertrouwen in handen hebben gesteld van uw clinte Dexia.
Voor die vaders is het Duisenberg-voorstel doorgaans geen 'fair deal'. Zij zullen zich vr 1 augustus afmelden voor de Duisenberg-regeling.
Mijn confrre Cornegoor weet wellicht dat in de eerste helft van de twintigste eeuw de kerk de mensen dom hield en het wereldlijk gezag ze arm hield. Die tijd is voorbij.
Misschien dat Dexia het een eeuw later nog eens met heel Nederland wil proberen. Maar ik geef haar eerlijk gezegd weinig kans.
 
Mr. Rob Silvertand is advocaat bij j Van Ewijk van de Wouw Advocaten en Mediators in Den Bosch
 
Copyright 2007 Brabants Dagblad - alle rechten voorbehouden