'Stel Scheringa en de anderen aansprakelijk'
 
Door Willemien Schenkeveld
 
WOGNUM - Dirk Scheringa en De Nederlandsche Bank moeten aansprakelijk worden gesteld en de vroegere DSB-directeuren Hans van Goor en Gerrit Zalm ook. Dat vinden de clubs die opkomen voor de gedupeerden. „Ze moeten hier niet mee wegkomen", zegt Piet Koremans van de Stichting Platform Aandelen lease.
 
DSB-directeur Dirk Scheringa trok zijn bank leeg ten behoeve van zijn hobby's sport en kunst en De Nederlandsche Bank hield gebrekkig toezicht. Dat zijn twee hoofdoorzaken van de ondergang van DSB, aldus de curatoren. Ze gaan met de rechter-commissaris en de schuldeisers overleggen over mogelijkheden tot aansprakelijkheidsstelling. Twee belangrijke clubs van DSB- gedupeerden hopen vurig dat het zover komt. „Ik denk dat het voor veel mensen een opluchting zal zijn als Scheringa aansprakelijk wordt gesteld. Ze zullen zich erkend voelen. 'Zie je wel, ik was niet dom, hij zat fout' zegt Hilbert de Wit van Stichting Steunfonds Probleemhypotheken. Hij wijst ook naar Scheringa's mededirecteur Hans van Goor. „Die heeft de hele DSB-formule volgens mij bedacht, Scheringa was daar te dom voor."
 
Belde clubs wijzen ook op Gerrit Zalm, die vanaf 2007 in dienst van DSB was. „Als minister van financiën heeft Zalm DSB nooit een strobreed in de weg gelegd. En later kreeg hij van Scheringa een mooi baantje. De ene hand helpt de andere", zegt Piet Koremans van de Stichting Platform Aandelenlease.
 
De curatoren zelf richten hun kritiek vooral op Scheringa en veel minder op de andere bestuurders. Wat betreft Zalm, wijzen ze erop dat hij in 2008 als financieel directeur dringend waarschuwde het eigen vermogen te versterken. In plaats daarvan liet Scheringa in de zomer van 2009 voor 6 miljoen euro drie nieuwe spelers voor AZ aankopen. Tot nu toe is het oordeel over Zalms tijd bij DSB gemengd: financieel toezichthouder AFM heeft negatief geoordeeld, volgens de Nederlandsche Bank valt hem niets te verwijten.
 
De kans dat DSB-commissarissen aansprakelijk worden gesteld, is klein. De curatoren wijzen op de machtige positie van Scheringa, die de commissarissen naar believen kon aanstellen of ontslaan. De Nederlandsche Bank keurde deze constructie goed, toen DSB in 2005 een bankvergunning kreeg. De curatoren noemen het 'totaal niet functioneren' van de raad van commissarissen 'een belangrijk aspect maar geen oorzaak van het faillissement'. „We hebben begrip voor het dilemma van de commissarissen. Zij konden aftreden, de publiciteit zoeken of achter Scheringa's rug om met derden gaan praten. Maar zou dat verstandig zijn?", aldus curator Schimmelpenninck.
 
Het geld dat via een aansprakelijkheidsstelling wordt binnengehaald, gaat naar de schuldeisers die nog op hun geld wachten. Voor de DSB-klanten die al een compensatie hebben ontvangen, verandert er niets. Hoeveel geld er valt te halen, is onduidelijk. Quote schat zijn vermogen op 6 tot 10 miljoen. Zelf zegt Scheringa alleen nog zijn huizen te hebben.

© 2011 Noordhollands Dagblad