Beleggers omarmen Dexia-deal

Van een onzer verslaggevers

De overgrote meerderheid van de gedupeerde aandelenleasers staat achter het schikkingsvoorstel, dat een einde maakt aan het slepende conflict met Dexia Bank. Daarmee is een eind gekomen aan de jarenlange procedures en de dreigende vloedgolf aan rechtszaken.

Focus

Volhouders

Hoewel de meeste beleggers blij zijn dat ze van de lease-ellende af zijn, willen anderen tot het bittere eind doorprocederen. Volgens Ger van Dijk van Leaseproces, een advocatenkantoor dat zulke procedures voert, valt er namelijk een beter resultaat uit te slepen dan het Duisenberg-akkoord. Volgens die overeenkomst zijn ze hun schuld weliswaar kwijt, maar van het ingelegde bedrag zien ze niks terug. Van Dijk: ,,De beleggers doen er verstandig aan om hun dossier door een deskundige, zoals een advocaat of een kantoor als Leaseproces, te laten onderzoeken. Zij weten dan wat hun kansen in een procedure zijn en hoeveel geld zij daarmee terug kunnen krijgen.''

Bemiddelaar Wim Duisenberg bereikte eind april een akkoord tussen de stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de Consumentenbond, de Vereniging van Effectenbezitters en Dexia. Volgens dat voorstel krijgen klanten die met geleend geld aandelen kochten een flink deel van hun restschuld terug. De bestaande regeling om sociale problemen te voorkomen, wordt verruimd. Leaseverlies en Eegalease hadden het resultaat aan hun achterban voorgelegd. Bij Leaseverlies spraken 70.000 slachtoffers zich uit en stemde meer dan 80 procent voor het akkoord. Eegalease kreeg een kleine 18.000 stemkaarten terug en kon in bijna 78 procent van de gevallen een `ja' noteren.

Voorzitter Gilles Hooft Graafland van de stichtingen is tevreden met het resultaat. ,,Dit getuigt van een grote en breed gedragen bereidheid een definitieve streep te zetten onder deze affaire, die zich nu al langer dan drie jaar voortsleept. Nu kunnen de mensen deze bladzijde echt omslaan. En dat werd tijd.'' De stichtingen blijven nog wel bestaan om in de gaten te houden of de regelingen volgens het akkoord worden uitgevoerd.

Ook Dexia is blij met deze afloop. ,,Ik ben uitermate tevreden. Voor de meeste mensen is dit een prima regeling'', aldus de directeur van Dexia Nederland, Dirk Bruneel. Bruneel en de belangenclubs verwachten niet dat veel beleggers verder gaan procederen, ook al hebben zij tegengestemd. Dit vanwege de hoge juridische kosten en omdat de uitkomst nog jaren op zich kan laten wachten en onzeker is. ,,Er is een groot verschil tussen nee zeggen in een enquête en een rechtszaak beginnen'', aldus Bruneel. ,,Uiterst onverstandig om dit voorstel niet te aanvaarden.''

Het conflict rondom aandelenlease heeft Dexia in Nederland diep in de problemen gebracht. De strijd met beleggers leverde niet alleen financiële schade op, maar ondermijnde ook de plannen van Dexia om in Nederland voet aan de grond te krijgen als consumentenbank.

Copyright: Algemeen Dagblad