Einde Dexia-drama is nog niet in zicht
 
Het Financieele Dagblad 24 mei 2007
 
ROB VERJANS EN ARNO VOERMAN
 
De zogenaamde Duisenberg-regeling komt door uitspraken van de rechtbank in Amsterdam op losse schroeven te staan. Het einde van het Dexia -drama is nog niet in zicht.
 
Eind april heeft de rechtbank in drie Dexia -zaken uitspraak gedaan. Deze uitspraken geven uitzicht op een hogere vergoeding voor beleggers dan op grond van de Duisenberg-regeling. Beleggers zullen daarom mogelijk op individuele basis willen doorprocederen tegen Dexia . Zij moeten in dat geval voor 1 augustus aanstaande aangeven de Duisenberg-regeling niet te accepteren (de 'opt-out').
 
De rechtbank geeft diverse nuttige richtlijnen mee. Zo wordt een nieuw model geÔntroduceerd voor de bepaling van schadevergoedingen. Het model kent vier categorieŽn, waarbij Dexia per categorie verschillende percentages van de door de belegger geleden schade moet betalen.
 
Bij de indeling wordt gelet op beleggingservaring, opleidingsniveau, vermogen en inkomen. Persoonlijke omstandigheden van de belegger zijn erg belangrijk. Bij de Duisenberg-regeling is dat niet zo. Anders is ook dat de rechtbank de betaalde inleg tot het nadeel rekent. 'Duisenberg' voorziet slechts in gedeeltelijke kwijtschelding van de restschuld, niet in teruggave van betaalde inleg.
 
Volgens het model van de rechtbank kunnen onervaren en minvermogende beleggers rekenen op een vergoeding van 75 procent tot 85 procent van het nadeel. De volgende categorie kan rekenen op een vergoeding van 55 procent tot 65 procent. Deze twee categorieŽn zijn, omdat ook de betaalde inleg wordt meegeteld, bij de rechtbank beter uit.
 
Op grond van de Duisenberg-regeling wordt maximaal twee derde van de restschuld kwijtgescholden, tenzij sprake is van de zogenaamde Eega-regeling (contracten niet mee getekend door echtgenoten). In dit laatste geval komt volgens 'Duisenberg' 100 procent voor vergoeding in aanmerking. Deze groep beleggers is bij de rechtbank ook beter af. Volgens de rechtbank hebben Eega-leasers recht op betaling van het hele bedrag dat aan Dexia is betaald.
 
Veel beleggers staan nu voor een moeilijke keuze. De Duisenberg-regeling aanvaarden of toch procederen? Mogelijk bieden de uitspraken van de rechtbank valse hoop. Dexia kan nog tegen de uitspraken in hoger beroep en zal dat naar verwachting ook doen.
 
Partijen komen in dat geval uit bij het hof in Amsterdam. Dit is ook het hof dat de Duisenberg-regeling algemeen verbindend heeft verklaard. Of het hof de mening van de rechtbank deelt, valt niet te voorspellen. Onlangs heeft het hof al tweemaal uitspraak gedaan in leasezaken, maar daaruit blijkt niet duidelijk of een gang naar de rechter meer oplevert.
 
Uiteindelijk kan Dexia ook nog naar de Hoge Raad. Tenslotte telt mee dat doorprocederen veel geld kost. Ook om die reden zullen particuliere beleggers soms afzien van een gang naar de rechter.
 
Het einde van de Dexia -affaire is al met al nog lang niet in zicht. Pas nŠ 1 augustus zal Dexia de voorlopige balans kunnen opmaken. Dan is duidelijk hoeveel en welke beleggers gebruikmaken van de 'opt-out'. Dit zullen in ieder geval niet de ervaren en vermogende beleggers zijn. Deze groep is, zeker waar het gaat om hoge restschulden, met de Duisenberg-regeling beter af dan bij de rechter.
 
Mr R.L.S. Verjans en mr J.A. Voerman zijn advocaat bij Van Doorne nv te Amsterdam.
 
Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad