PERSBERICHT
 
Vermogensmonitor doet aangifte bij AFM over nieuwe misleiding van Achmea dochter Levob
 

DEN HAAG, 24 mei 2005
 
Heden morgen heeft de Vermogensmonitor namens de gedupeerden van het Levob Hefboom Effect officieel aangifte gedaan bij de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) over een nieuwe misleiding van Achmea dochter Levob Bank.
 
Aanleiding is een brief die de Levob momenteel stuurt aan haar klanten en waarin zij een commercieel aspect en een juridisch aspect onlosmakelijk aan elkaar verbindt en daarbij de klant in de verleiding brengt om in te stemmen met een lagere variabele rente voor het afgesloten leasecontract. Wanneer de klant instemt met deze lagere rente hoeft hij vervolgens niet te reageren, maar stemt daarmee tevens in met het niet naleven van de saldibewakingsplicht zoals deze is vastgelegd in de Nadere Regeling gedragsregels effectenverkeer.
De klant kan zich later moeilijk beroepen op het verzuim van de Levob om de saldibewakingsplicht na te leven zoals voorgeschreven in artikel 28 van de NRg 2002 wanneer hij daar eerder mee ingestemd heeft.
 
Naast het misleidende karakter van de brief is het tevens opmerkelijk dat de Levob de beslissing om artikel 28 NRg 2002 na te leven overlaat aan de klant. Wij zijn van mening dat de zorgplicht primair een zaak is van de financiŽle instellingen en niet van de consument.
 
Wij hebben de AFM verzocht om met spoed de Levob te bewegen de inhoud van de gewraakte brief te splitsen over twee afzonderlijke brieven, op zodanige wijze dat de ontvanger duidelijk beseft welke keuzen hij kan maken. Bovendien adviseren wij de Levob om tevens uit te leggen wat de saldibewaking betekent en waarom deze niet eerder onder de aandacht is gebracht.
 
Meer informatie:
www.Vermogensmonitor.nl
P. van Straaten
070 3624629