Rechters houden deur open voor beleggers effectenlease
 
GERBEN VAN DER MAREL
 
AMSTERDAM - De Raad van de Rechtspraak wil dat rechtbanken aandelenleasezaken blijven behandelen als beleggers dat willen, ondanks het verzoek van Dexia om de meeste zaken stil te leggen.
 
De bank vroeg half februari aanhouding van de zaken waarin Dexia een partij is, omdat een nieuwe bemiddelingspoging in gestart tussen de bank en tienduizenden klagers met aandelenleaseproducten. Oud-president van De Nederlandsche Bank Wim Duisenberg probeert een oplossing te vinden.
 
Drie weken geleden lieten de advocaten van 4000 Dexia-gedupeerden in een brief aan de rechtbanken weten het niet eens te zijn met het verzoek van Dexia. Een deel van de beleggers is niet uitgenodigd om te spreken met Duisenberg over een oplossing.
 
De Raad voor de Rechtspraak is een orgaan dat de kwaliteit en 'consistentie' van de rechtspraak moet bevorderen. Volgens een woordvoerder is afgelopen week 'koortsachtig vergaderd' over de vraag of rechtbanken ÚÚn lijn mogen volgen bij de behandeling van zaken.
 
De rechtbanken en de Raad van de Rechtspraak hebben gisteren afspraken gemaakt. De rechtbanken zullen procederende beleggers via een brief op de hoogte brengen van het aanhoudingsverzoek van Dexia en de gevolgen van het al dan niet aanhouden van de zaak. Beleggers moeten zelf reageren als ze bezwaar maken tegen het stilzetten. Dan wordt op de gebruikelijke wijze doorgeprocedeerd.
 
De Raad van de Rechtspraak kan rechtbanken en kantongerechten niet verplichten om zaken door te zetten. 'Ze kunnen ervan afwijken. Wij hopen dat de rechtbanken zich houden aan ons advies', zegt een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak.
 
De rechtbanken willen lopende zaken zo snel mogelijk afhandelen. Afgelopen november besloot de Raad van de Rechtspraak zaken te co÷rdineren, omdat ze onderling veel gelijkenissen vertonen. Rechters uit de sectoren civiel en kanton voerden overleg om meer eenduidigheid te verkrijgen in de behandeling van de aandelenleasezaken.
 
Elk ressort heeft werkgroepen en een co÷rdinator die zorgt voor een clustering van zaken. Zaken die zich lenen voor versneld beroep of cassatie bij de Hoge Raad worden met voorrang behandeld.
 

Copyright (c) 2005 Het Financieele Dagblad