Rechtbank Utrecht noemt SprintPlan Aegon onrechtmatig
 
AMSTERDAM (FD.nl/Betten) - Aegon -dochter Spaarbeleg heeft onrechtmatig gehandeld bij het afsluiten van contracten voor het aandelenleaseproduct SprintPlan. Dat is het oordeel van de Rechtbank in Utrecht, die op woensdag uitspraak deed in de zaak die de Stichting Gedupeerden Spaarbeleg tegen Aegon aanspande.
 
Wel wees de rechtbank de eisen van de stichting van de hand om de contracten nietig te verklaren en alle betalingen die personen aan Spaarbeleg hebben gedaan in het kader van de SprintPlan-overeenkomsten terug te betalen.
 
Spaarbeleg heeft in de periode 1998 tot en met 2001 meer dan 100.000 SprintPlan-overeenkomsten gesloten. De rechtbank oordeelt dat Spaarbeleg daarbij niet heeft voldaan aan de zorgplicht om informatie in te winnen bij de potentiele SprintPlan-deelnemers over hun financiele positie, ervaring en beleggingsdoelstellingen.
 
Bovendien kon het SprintPlan-product een aantal risico's inhouden waarvan de omvang niet van tevoren vaststond. De rechtbank verklaart daarom dat Spaarbeleg onrechtmatig heeft gehandeld bij het afsluiten van SprintPlan-contracten.
 
Aegon is ook in een rechtszaak over aandelenleaseproducten verwikkeld met de Belgische bank Dexia die Aegon van bedrog beschuldigt bij de verkoop van Labouchere. Labouchere verkocht de zogenoemde Legiolease-producten, die Dexia er uiteindelijk toe dwongen een voorziening van euro 497 mln te nemen voor het schadeloosstellen van gedupeerde beleggers.
 
In tegenstelling tot bij de Legiolease-producten zou volgens Aegon bij de SprintPlan-contracten een garantie zijn afgegeven waardoor klanten niet met een restschuld zijn blijven zitten. De Haagse verzekeraar is dan ook altijd achter het SprintPlan-product blijven staan.
 
Copyright (c) 2004 Het Financieele Dagblad