Het Parool van 22 mei 2009
 
Gerard Mulder.
 
(ARGWAAN)
 
De DSB Bank en het toeval
 
Is het toevallig dat Frank de Grave halsoverkop bij DSB Bank verdwijnt nu de uitkomsten van de AFM-onderzoek dichterbij komen?
 
Wat is er toch aan de hand met de bank die, als je de naam voluit zou spellen, de Dirk Scheringa Bank Bank (ja, we snappen de boodschap) heet? Drie maanden geleden leek alles er nog in orde. Gerrit Zalm, VVD- coryfee en oud minister van Financiën, zei in het openbaar voortdurend hoe geweldig hij in zijn sas was met zijn baan als financieel directeur van DSB Bank, en hoe goed hij kon opschieten met “Dirk”. Dat hij ondanks dit permanente feest in Wognum toch opstapte, daar kon geen mens wat achter zoeken, want Zalm kreeg de eervolle opdracht puin te ruimen bij ABN Amro.
Gek genoeg, wat een toeval, viel het vertrek van Zalm bij DSB Bank samen met een plotseling aanzwellende stroom slecht nieuws uit de wereld van Dirk. Eerst kwam in de actualiteitenrubriek Nova een hypotheekdeskundige vertellen dat hij de eerste hypotheekdrama’s in Nederland verwachtte in de hoek van mensen die leningen hadden lopen bij DSB Bank. Hij zei het met de achteloze zekerheid van een slager die weet wanneer het gehaktdag is, en hij kreeg gelijk.
Een paar weken later kwamen de eerste boze en wanhopige gedupeerden met hun verhaal naar buiten . Ze hadden zich door de Bank Bank leningen laten aansmeren die hun draagkracht volledig overstegen. Intussen kondigde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan een onderzoek te beginnen naar de handel en wandel van DSB Bank. In Pauw & Witteman deed Scheringa dit nog af als “routine”, maar hij werd de volgende dag feitelijk als leugenaar weggezet door AFM-baas Hans Hoogervorst.
Dat was tegelijk het enige dat Hoogervorst over de aard van het onderzoek wilde zeggen.
Wie evenmin scheutig was met informatie, was VVD-coryfee en oud-minister (Defensie) Frank de Grave, die Zalm bij DBS Bank was opgevolgd. Al na twee maanden vluchtte de Grave uit Wognum zonder te vertellen waarom, behalve dat het binnen de raad van bestuur niet klikte. Dat – “meningsverschillen met/binnen de raad van bestuur” – klinkt nogal als de gebruikelijke dooddoener om de ware reden van een vertrek uit de top van een bedrijf te verhullen. Maar laten we ervan uitgaan dat het waar is.
Dus alles bij de Bank Bank is oke, al die verdachtmakingen over klanten het vel over de oren halen, slaan nergens op, het enige probleem is dat de Grave en Scheringa niet door een deur kunnen.
Maar hoe kan dat zo plotseling blijken? Ten eerste heeft de Grave zich natuurlijk van tevoren al een mening over zijn opperste baas kunnen vormen. In de tweede plaats had hij bij zijn partijgenoot en voorganger Gerrit Zalm kunnen navragen hoe Dirk in de omgang was. Dat heeft hij ook vast gedaan. Als Zalm over zijn uitstekende verstandhouding met de baas de waarheid heeft gesproken, moet hij, Zalm, de Grave een rooskleurig beeld hebben geschetst van de toekomstige samenwerking met Scheringa. Kennelijk is Scheringa ergens door ineens ongenietbaar geworden, althans voor de Grave. Wat kan dat zijn? Al die vervelende publiciteit misschien? Ik kan het me goed voorstellen. Maar als er werkelijk niets mis is, als na onderzoek alle beschuldigingen aan het adres van DSB Bank blijken af te ketsen op het pantser van Scheringa’s onkreukbaarheid, is er toch niet zo veel reden voor Scheringa om ongenietbaar te zijn? Dan weten hij en de Grave toch dat, hoe beroerd de stemming nu nog in Wognum is, ze straks allebei door hun tranen heen kunnen lachen? Juist daarom is het wel erg toevallig dat de Grave halsoverkop verdwijnt nu de uitkomsten van het AFM-onderzoek steeds dichterbij komen. Zou de Grave kunnen weten wat er straks uit de AFM-bus rolt?
Toevallig – veel in de DSB Bank-affaire hangt van de wonderlijke toevallen aan elkaar – is de baas van dat onderzoek Hoogervorst, net als de Grave een VVD-coryfee, en een oud-minister. Is het volstrekt onvoorstelbaar dat Hoogervorst zijn partijgenoot de tip heeft gegeven voor de botsing met de ijsberg in de sloepen te gaan? Desgevraagd zal Hoogervorst het zeker met klem ontkennen (”Ik heb tegen Frank gezegd dat mijn lippen verzegeld zijn”, ik hoor het hem al zeggen), en dat zou ik in zijn positie ook doen.
Rest de vraag wat Zalm wist van de manier van zaken doen van DSB Bank terwijl hij het daar zo gezellig had. Misschien heeft hij Scheringa eens gevraagd: “Dirk, wat is waar van die nare geruchten over ons?”  “Niets”, heeft Dirk ongetwijfeld met een trouwhartige oogopslag gezegd, en Zalm was gerustgesteld.
Nou, wacht even, dankzij Hoogervorst weten we dat Dirk kan liegen. Misschien wist Zalm dat ook al. O ja, nog meer slecht nieuws: net toen de bank in opspraak kwam, is Scheringa’s eigen museum beroofd van een paar kostbare kunstwerken.
Ik bedoel daar niets mee. Het is alleen weer zo toevallig.”

Copyright (C) Het Parool