Aandelen-onrust nog niet voorbij
 
van een onzer verslaggevers
 
23 FEBRUARI 2005 - APELDOORN - Dexia Bank Nederland wil ongeveer tweeduizend rechtszaken tegen klanten van de bank opschorten in afwachting van een bemiddelingspoging door Willem Duisenberg, oud - directeur van de Nederlandse Bank. Daarnaast is onlangs bekend geworden dat verzekeraar Aegon aan Dexia een schikkingsbedrag van 218 miljoen euro betaalt. De Apeldoornse advocate I. Willems is nog niet gerust op een gunstige afloop.
 
Willems, werkzaam bij Van Dusseldorp & Damstra Advocaten in Apeldoorn en gespecialiseerd in de Dexia-problematiek, zegt verrast te zijn door de bemiddelingspoging. Toch is zij niet helemaal gerust op een gunstige afloop. Willems wijst op het mogelijk verstrijken van verjaringstermijnen als gedupeerden geen stappen ondernemen.
 
Zij geeft aan dat in juni 2004 de bemiddelingspoging van de commissie-Oosting onder leiding van oud-ombudsman Marten Oosting op niets is uitgelopen nadat maandenlang was gezocht naar een oplossing in het conflict over aandelenlease. Willems adviseert gedupeerde beleggers die aandelenleasecontracten met Dexia hebben gesloten, om niet stil te blijven wachten op de afloop van de bemiddeling, omdat zij de kans lopen hun rechten door verjaring te verspelen.
 
‘De kans is nog steeds aanwezig dat ook deze tweede bemiddelingspoging zal mislukken. En als de bemiddeling wel slaagt, zal het behaalde resultaat alleen gelden voor beleggers die aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is dus belangrijk om tijdig actie te ondernemen.’
 
Opvallend
 
Willems noemt het opvallend dat de bekendmaking van de nieuwe bemiddelingspoging tussen Dexia en gedupeerde beleggers komt nadat Dexia recentelijk ook in hoger beroep een aantal keren een zaak verloor. Zij doelt op de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch, waarin voor het eerst een rechter in hoger beroep een uitspraak deed in deze affaire.
 
Nadat inmiddels zestien van de negentien rechtbanken in Nederland hebben geoordeeld dat aandelenlease-overeenkomsten overeenkomsten van huurkoop zijn, waardoor ook de huwelijkspartners van gedupeerden de overeenkomst met de bank hadden moeten ondertekenen, heeft nu ook het gerechtshof dat bepaald.
 
Daarnaast heeft de Commissie van Beroep van het klachteninstituut van de effectenhandel Dutch Securities Institute (DSI), eveneens voor het eerst in hoger beroep, bepaald dat een effecteninstelling zoals Dexia een zorgplicht heeft voor zijn klanten, vertelt Willems.
 
Afraden
 
‘De commissie geeft aan dat Dexia zich ervan had moeten vergewissen dat de klant bij het sluiten van de overeenkomst inzicht had in het gevaar dat hij liep met de aandelenlease-overeenkomst en of hij voldoende draagkracht had. Dexia had het product zelfs moeten afraden als ze het idee had dat het voor de klant onverantwoord was om de overeenkomst te sluiten.’
 
Volgens R. Okhuijsen, woordvoerder van Dexia, proberen gedupeerden onder hun overeenkomst uit te komen door aan te voeren dat de handtekening van de partner noodzakelijk is voor de rechtsgeldigheid van de overeenkomst. ‘Doordat men teleurgesteld is in het beleggingsresultaat, is men op zoek naar een punt waardoor men er onderuit kan komen. We hebben inderdaad bij het gerechtshof in Den Bosch een zaak verloren, maar kantonrechters en hoogleraren zijn verdeeld over de kwestie.’
 
Okhuijsen stelt dat Dexia in rechtszaken over de zorgplicht diverse keren in het gelijk is gesteld. ‘Alleen in enkele gevallen is de bank (deels) in het ongelijk gesteld. Er kunnen best individuele fouten zijn gemaakt, maar dat is niet over de hele linie gebeurd.’
 
Volgens Willems zal in een deel van de zaken uiteindelijk de Hoge Raad een uitspraak moeten doen. In april zal het Platform Aandelen Lease (PAL) in samenwerking met van Dusseldorp & Damstra Advocaten in Apeldoorn een informatiebijeenkomst houden over de aandelenlease-affaire.
 
Met het besluit van Dexia om tweeduizend rechtszaken op te schorten, wil de bank zijn goede wil tonen. Dexia reageert daarmee op de bemiddelingspoging van Duisenberg. De Apeldoornse advocate Willems zegt nog geen bericht te hebben gehad over rechtszaken van klanten van haar die zijn uitgesteld.
 
Copyright © 2005 De Stentor - alle rechten voorbehouden