’Geloofwaardigheid van verzekeraar in geding’

BRANCHE HOUDT VAST AAN BELEGGINGSVERZEKERING

• door THEO BESTEMAN

 

AMSTERDAM – De geloofwaardigheid van verzekeraars is in het geding, erkent het Verbond van Verzekeraars voor het eerst. De kritiek van toezichthouder AFM op slecht renderende beleggingsverzekeringen leidde tot onrust bij consument en politiek. „Veel kritiek is ongefundeerd, maar er is voldoende reden tot onderzoek én een koerswijziging”, reageert Niek Hoek, voorzitter van de brancheorganisatie en topman van Delta Lloyd. Maar schuld bekennen, weigert hij. Per verzekerde wordt onderzocht of de schade te herstellen is.
        Hoek roept zijn leden vandaag tijdens een verzekeringscongres op hun fouten te erkennen en klanten maximale duidelijkheid te bieden. „Want zonder vertrouwen is er voor ons geen markt meer.”
       De kritiek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op het gebrek aan inzicht in kosten voor beleggingsproducten is de verzekeraars zwaar gevallen. De AFM heeft verzekeraars naar verluidt intern gewaarschuwd. Maar zo mogelijk meer nog steekt het mediarumoer en de mogelijke schadeclaims van inmiddels 25.000 ’gedupeerden’ van ’woekerpolissen’.
       „Dat woord alleen al. Het beeld dat verzekeraars zakkenvullers zijn, is totaal misplaatst”, zegt Hoek, die zich hiermee voor het eerst openlijk uitspreekt.
       „Tegen onzin kunnen we ons moeilijk verdedigen. We doen veel. Sinds de jaren zeventig hebben we een klachtenregeling. Er is een onafhankelijke ombudsman. Vanaf 1998 bestaat een gedragscode, een financiële bijsluiter per product waarin risico’s worden toegelicht. Ik erken dat informatie aan de klant, naar de normen van vandaag met kritischer klanten, transparanter moet.”
       De conclusies van de AFM over de kostendoorrekening zijn toch helder, waarom bekent u geen schuld?
        „Dat doen we, maar alleen na onderzoek. Daar waar het fout is gegaan, proberen we de schade te herstellen. Voor beleggingsproducten hoeven we ons niet te schamen. Van zakkenvullen is geen sprake: beleggingsverzekeringen leveren al jaren minder dan 1% rendement op.”
       Maar kosten en provisie worden van de inleg afgetrokken, de rest belegd. Dan valt het rendement tegen.
        „Over die kosten bestaat veel misverstand. Beleggingsverzekeringen zijn complex. Die vereisen advies, daar zit een prijskaartje aan. De overlijdensrisicodekking wordt nu als inkomsten gepresenteerd. Maar voor die dekking worden prestaties geleverd.”

 

       Hoeveel verzekeraars heeft het verbond al bestraffend toegesproken?
        „Als ik zie dat iets niet goed gaat, spreek ik leden er op aan. Niet en plein publiek maar intern en tot nu toe meerdere malen per jaar. Ik zie meer in structurele verbeteringen. De verplichte financiële bijsluiter is nu helder. Maar het is de vraag of de klant die begrijpt. Consumenten kijken niet altijd voldoende naar wat ze aanschaffen. Aan een autoaankoop wordt meer tijd besteed dan aan een pensioenpolis.”
       Het product was wel uw verantwoordelijkheid.
        „Dat is zo, dus moet het nu beter.Dat de beleggingsopbrengst kan tegenvallen, is een bekend en aanvaardbaar risico. Over kosten en provisie moeten we duidelijker zijn.”
       Wat zegt u tegen de 25.000 mensen die zich gedupeerd voelen?
        „Daar waar het heel ongelukkig is uitgepakt en exceptionele kosten zijn gemaakt, gaan we polissen nog eens netjes na. Elke verzekeraar voor zich. Er komt geen generale regeling, er zijn wel vijftien categorieën aan producten. Maar bij exceptionele kosten kijken we er opnieuw naar. We verwijzen daarbij expliciet naar klachtenprocedures, en we onderzoeken of onze afspraken zijn nageleefd.”
       Waarom zo laat?
        „Dit vereist zorgvuldigheid, geduld en tijd. De hele sector legt nu alle producten onder de loep. De verzekeraars moeten klaar zijn voor publieke controle die we vroeger niet gewend waren. Maar zonder grotere openheid geen vertrouwen, zonder vertrouwen geen zaken.”

 

© 1996-2006 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.