Alle leasezaken Dexia opgeschort
Van onze verslaggever Frank van Alphen
 
AMSTERDAM - De bankverzekeraar Dexia heeft alle ruim drieduizend lopende rechtszaken van leasebeleggers tegen de bank laten opschorten. Dit staat in het verzoek tot algemeenverbindendverklaring van de Duisenberg-regeling. ‘De vrijheid te procederen tegen Dexia wordt beleggers ontnomen’, zeggen de tegenstanders.
 
Dexia, dat het verzoek tot algemeenbindendverklaring indiende met de Consumentenbond en de stichting Legiolease, is het eerste bedrijf dat een beroep doet op de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM), die dit najaar in werking trad. Als het gerechtshof de Duisenberg-regeling algemeen bindend verklaart, hebben alle Dexia-klanten recht op deze regeling. Bovendien zijn ze er in principe aan gebonden. De regeling is vernoemd naar oud-bankpresident Wim Duisenberg die architect was van het compromis tussen belangenbehartigers en Dexia.
 
Om de Duisenberg-regeling, waarbij de restschuld van honderdduizenden leasebeleggers geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden, algemeen bindend te verklaren heeft Dexia afgelopen vrijdag een verzoek ingediend bij het Amsterdamse gerechtshof.
 
Leasebeleggers die geen gebruik willen maken van de Duisenberg-regeling, bijvoorbeeld omdat ze denken dat een rechtszaak meer oplevert, moeten dit ten minste drie maanden nadat deze regeling is ingegaan, laten weten. Zij kunnen dan alsnog een rechtszaak tegen Dexia beginnen.
 
Piet Koremans van het Platform Aandelen Lease (PAL), een aantal belangenorganisaties die de Duisenberg-regeling te mager vinden, vraagt het Amsterdamse hof de rechtszaken tegen Dexia niet op te schorten. Sommige zaken lopen al jaren en worden keer op keer uitgesteld’, zegt Koremans. ‘Het wordt steeds belangrijker wie de langste adem heeft, niet wie er gelijk heeft.’
 
Dexia schrijft in het WCAM-verzoekschrift dat het aantal rechtszaken tegen de bank uniek is in de Nederlandse geschiedenis. Procentueel gaat het maar om een kleine groep klanten.
 
Volgens Dexia, die de leasebeleggers overnam van Aegon, heeft een kleine 3 procent van de klanten met koersverlies een zaak tegen Dexia aangespannen.
 
Koremans stelt dat ook rechtszaken van beleggers die niet in aanmerking komen voor de Duisenberg-regeling worden gestaakt.
 
Begin december zullen de advocatenkantoren met Dexia-klanten een verweerschrift indienen tegen de algemeenbindendverklaring. Deze kantoren vertegenwoordigen ongeveer vijftienduizend leasebeleggers. Deze beleggers raakten financieel in de problemen omdat ze aandelen kochten met geleend geld.
 
© de Volkskrant