Leaseproces vraagt arrest Hoge Raad aandelenlease
 
Onduidelijkheid na vonnis hof
 
Cor de Horde
 
Amsterdam
 
De rechtbanken en gerechtshoven in Nederland die zich met aandelenlease bezighouden, verschillen onderling zoveel in hun uitspraken dat een allesomvattend arrest van de Hoge Raad nodig is. Dat stelt Leaseproces , een bedrijf dat namens gedupeerden zaken aanspant tegen de aanbieders van aandelenlease.
 
Het hof in Amsterdam oordeelde onlangs in een zaak rond Spaarbeleg dat deelnemers geen recht hebben op teruggave van (een deel van) de inleg. Het hof kijkt alleen naar de restschuld, zo blijkt uit het vonnis van 16 augustus, dat nu pas bekendheid krijgt.
 
Dat arrest lijkt in tegenspraak met een arrest van hetzelfde hof van 24 mei in een zaak rond Levob. Daar telt het hof zowel inleg als restschuld mee bij het bepalen van de schade die gedupeerden van aandelenlease hebben opgelopen. Levob heeft cassatie aangetekend.
 
De aanbieders van de producten redeneren dat er feitelijk helemaal geen sprake is van een inleg. De constructies werkten meestal met een lening en de maandelijkse stortingen van de deelnemers waren slechts rentebetalingen.
 
Het gaat telkens om gedupeerden van een aandelenleaseconstructie die zich niet hebben willen committeren aan een landelijke schikking die bekendstaat als de Duisenbergregeling. In die schikking, opgesteld door wijlen Wim Duisenberg, de oud-president van de ECB, staat dat gedupeerden twee derde van hun restschuld terugkrijgen van de aanbieder van de aandelenlease. Hun inleg zijn ze helemaal kwijt.
 
Bijna 25.000 mensen hebben aangegeven meer te willen dan 'Duisenberg'. Of ze hun zin krijgen bij de rechtbank is nog maar de vraag. Tot nu toe geeft de ene rechtbank wel en de andere niet een hogere vergoeding.
 
Sommige rechtbanken maken ook nog onderscheid tussen leaseproducten waarbij de deelnemer alleen rente betaalt en producten waarbij ook wordt afgelost.
 
Er zijn meer beoordelingsverschillen tussen de rechtbanken. In sommige vonnissen hanteren rechters de vergoeding van 60%, terwijl met name in Amsterdam de vergoeding afhangt van onder meer inkomen en opleidingsniveau van de gedupeerde.
 
Door alle verschillen is het onmogelijk om tot een finaal oordeel te komen. Zolang de Hoge Raad zich er niet over heeft gebogen, blijft de waaier aan interpretaties in stand. Directeur Ger van Dijk van Leaseproces gaat daarom bij de advocaat-generaal vragen om een 'cassatie in het belang der wet'. Daarbij spreekt de Hoge Raad zich uit over rechtszaken waar betrokkenen zelf niet in beroep zijn gegaan, maar waar er wel een maatschappelijk belang is voor een oordeel van het hoogste rechtscollege. Van Dijk wil een finaal oordeel niet alleen over de kwesties waarover cassaties zijn aangekondigd, maar over alle juridische vraagstukken rond de aandelenlease. Een woordvoerster van de Hoge Raad zegt dat er nog geen officiŽle aanvraag is binnengekomen bij de advocaat-generaal.
 
Eerder al werd bekend dat de rechtszaken rond aandelenlease nog vele jaren kunnen gaan duren, tenzij partijen willen schikken.
 
Overigens kunnen gedupeerden bij Dexia soms alsnog kiezen voor 'Duisenberg'. Dexia beoordeelt aanvragen van geval tot geval.
 
Vergoeding
 
In sommige vonnissen krijgen gedupeerden deel inleg terug, in andere niet
 
Onzekerheid
 
Aanbieder vecht terugbetaling aan in cassatie
 
Geen schikking
 
Bijna 25.000 mensen hebben landelijke schikking afgewezen
 

Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad