Aegon verliezer in kwestie aandelenlease
 
Leeuwarden 22 februari 2005
 
Verzekeringsconcern Aegon heeft een belangrijke rechtszaak over aandelenlease verloren. De rechtbank in Leeuwarden oordeelde vandaag dat Aegon niet heeft voldaan aan haar mededelingsplicht over aard van de overeenkomst en de daaraan verbonden risico's tegenover een timmerman uit Kortenhoef. De timmerman, Maarten Borst, heeft volgens de rechtbank de aandelenlease-overeenkomst na vijf jaar op eigen houtje terecht vernietigd.
 
De raadsman van de timmerman, Hendrik Jan Bos, reageert uitgelaten. De uitspraak betekent volgens hem dat zijn cliŽnt zijn totale inleg, restschuld inclusief rente nu kan terugvorderen. Het gaat volgens Bos om "enkele honderdduizenden euro's". Hij zegt dat de uitspraak ook grote gevolgen heeft voor de talloze rechtszaken over aandelenlease die nog lopen tegen onder andere Dexia. Hij spreekt van een "dapper vonnis".
 
Volgens Bos is zijn cliŽnt "erin genaaid". Hoewel Borst een bescheiden inkomen heeft, liet hij zich in 2000 voor financieel bureau Wagner en Partners verleiden tot het inruilen van zijn kleine hypotheek (Ä 30.000) voor eentje van Ä 215.500. Tegelijk sloot hij twee aandelenlease-overeenkomsten 'Box en Beleggen' van Ä 85.840 per stuk bij Aegon. Alles was onderdeel van een complex financieel plan om eerder te stoppen met werken. De timmerman moest bij aanvang flink rente betalen aan Aegon. Door de neergang op de beurs kwam er van de voorgespiegelde rendementen niks terecht.
 
De rechtbank wrijft het Aegon aan dat er voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst geen contact is geweest met de timmerman. Dit is des te erger omdat de overeenkomst als was aangegaan voordat Borst de tekst met bijbehorende voorwaarden onder ogen kreeg. De rechtbank kraakt harde noten over de inhoud en toonzetting van de brochure voor 'Box en Beleggen'. Het wordt niet duidelijk dat er met geleend geld wordt belegd en welke risico's dit inhoudt. ER wordt gesproken over "sterke vermogensgroei", "solide en stijgende dividendrendementen". Risico's worden vanuit een positieve invalshoek beschreven.
 
Copyright Leeuwarder Courant