Dexia: leg rechtszaken stil in afwachting van mediatie
 
Van een onzer verslaggevers
 
De Telegraaf 22 februari 2005
 
AMSTERDAM, dinsdag
       Dexia heeft gisteren aangeboden om enkele duizenden rechtszaken in de geruchtmakende aandelenleaseaffaire voorlopig stil te leggen. "Als blijk van goede wil", zo stelt een woordvoerder, om de bemiddeling van Duisenberg een kans te geven. Onzin, meent echter Piet Koremans van de gedupeerdenclub Platform Aandelenlease. "Dit is simpelweg een poging van de bank de schade te beperken. De laatste tijd wint Dexia namelijk geen enkele zaak meer."
        In een brief aan de rechtbanken vraagt Dexia alle lopende zaken voorlopig uit te stellen. "Een eenzijdige wapenstilstand", zo stelt de woordvoerder van Dexia. Het voorstel richt zich niet alleen op tweeduizend (incasso)zaken die Dexia heeft aangespannen tegen klanten, maar ook op de procedures waarin een leasegedupeerde Dexia heeft gedagvaard. In beide gevallen heeft de bank voor stillegging toestemming van de tegenpartij of de rechter nodig. Dexia rekent erop dat in het geval waarbij de bank eiser is, die toestemming vrij gemakkelijk verleend zal worden. Verenigingen en stichtingen die namens ontevreden beleggers een juridische strijd voeren met Dexia, vallen buiten het voorstel. De bank geeft in deze gevallen de voorkeur aan afzonderlijke afspraken. Ook procedures in hoger beroep lopen door. De bank laat ook weten indien nodig hoger beroep in te blijven stellen tegen onwelkome vonnissen. "We kunnen het ons juridisch niet permitteren principiële punten te laten liggen", aldus de woordvoerder. Ondanks nog leed Dexia zo'n gevoelige nederlaag voor de rechtbank in Arnhem. Alle aandelenleasecontracten van vóór 12 april 2003 zouden ongeldig zijn, omdat de bank tot die tijd niet over de vergunning beschikte om kredieten - en daarmee aandelenlease - te mogen aanbieden. "We vechten tot aan het Europese Hof als het moet", klinkt het afgemeten. De juridische wapenstilstand wil Dexia laten aanhouden gedurende de bemiddelingspoging van Wim Duisenberg. Eerder deze maand werd bekend dat de voormalige president van de Europese Centrale Bank een oplossing zoekt in het conflict tussen Dexia en haar klanten die nu met restschulden kampen uit hun aandelenleasecontract. Duisenberg kan daarbij een beroep doen op circa € 900 miljoen die Dexia voor een schikking heeft klaarstaan. Piet Koremans, woordvoerder van Platform Aandelenlease, berekent de totale schade die beleggers hebben geleden echter op tussen de € 5 en € 10 miljard (inleg plus restschuld). Een schikking valt daarmee alleen maar in het voordeel van de bank uit, zo vreest hij. Dexia probeert daarom volgens Koremans tijd te winnen en voor de bank dure vonnissen, waarbij bijvoorbeeld contracten geheel teruggedraaid worden, te voorkomen. "Dexia ziet in dat ze rechtszaken gaan verliezen. Daarom dit voorstel. Het is te hopen dat de rechtbanken hier niet akkoord mee gaan."
 
 

Copyright De Telegraaf