Kamer vindt toezeggingen 'coulance' onvoldoende
'Compensatie woekerpolis onderzoeken'
 
VERZEKERAARS WILLEN ALLEEN 'ECHTE' FOUTEN HERSTELLEN
 
Van onze verslaggevers
 
DEN HAAG, donderdag
       Een speciale commissie moet bekijken of gedupeerden van beleggingspolissen aanspraak kunnen maken op compensatie. Een meerderheid in de Tweede Kamer stuurt daarop aan.
        De partijen, PvdA, CDA, GroenLinks, VVD en SP reageren hiermee op de conclusies die de commissie onder leiding van ex-minister Job de Ruiter gisteren presenteerde over transparantie van beleggingsverzekeringen.
       PvdA-Kamerlid Staf Depla is het stelligst; hij wil dat de commissie gaat bekijken wat een redelijke compensatie is voor de zogenoemde woekerpolissen. De SP sluit zich daarbij aan. Puur en alleen de toezegging van verzekeraars aan minister Zalm (Financin) dat gekeken wordt naar een coulanceregeling voor schrijnende gevallen, is wat Depla betreft onvoldoende.
        De VVD vindt het op dit moment te ver gaan om al uit te spreken dat de commissie zich over compensatie moet gaan buigen. "Maar waar knollen voor citroenen verkocht zijn, moet een gebaar gemaakt worden", vindt VVD'er Frans Weekers. Het is wat hem betreft beter dat een gezaghebbende commissie dat doet, dan dat iedereen afzonderlijk een gang naar de rechter moet maken.
       
Subsidie
        Het CDA wil eerst van Zalm horen of hij zo'n commissie ziet zitten. Wel vindt CDA-Kamerlid Frans de Nere dat de conclusies van de commissie De Ruiter toegepast moeten worden op bestaande polissen en niet alleen op toekomstige gevallen.
       GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik zou het bovendien een goed idee vinden mensen de mogelijkheid te bieden om ook via een geblokkeerde rekening te laten sparen voor een kapitaalverzekering voor het eigen huis. "Nu dwingt de overheid mensen naar een verzekeraar te stappen omdat ze alleen dan een fiscale subsidie krijgen."
              Voorzitter Niek Hoek van het Verbond van Verzekeraars zei zich gisteren overigens helemaal niet te herkennen in een toegezegde regeling voor schrijnende gevallen. "Als er echt fouten gemaakt zijn, bijvoorbeeld verschillen tussen de offerte en de polis, dan zetten wij die recht. Een andere toezegging hebben wij niet gedaan", aldus Hoek.
        Minister Zalm heeft duidelijk een andere lezing van het gesprek, dat hij een dag voor de presentatie van het rapport De Ruiter had met het Verbond. Hij rekent er op basis van het gevoerde gesprek op dat in individuele schrijnende gevallen coulance betracht zal worden door de verzekeraars. Zalm vindt verder dat de verzekeraars eerst maar eens om de tafel moeten met de Consumentenbond, de Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Effectenbezitters voordat er weer een commissie in het leven geroepen wordt.
 
1996-2006 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.