Rechtbank staat onder druk

UTRECHT - Ze worden voor 36 uur betaald, maar er is geen rechter bij de Utrechtse rechtbank die daarmee uit komt. Magistraten moeten meer uitspraken doen, zo stond vorig jaar in de Miljoenennota. En dat heeft geleid tot overwerk en een fors hogere werkdruk.Tijd nemen voor bijscholing, rustig een zaak overdenken of praten met collega-rechters. Het staat steeds meer onder druk, constateert rechtbankpresident Van Veen nu minister Donner van Justitie rechtbanken afrekent op hun prestaties.

Een zaak die dagen duurt en waar meerdere rechters aan werken, kan duizenden euro’s opbrengen. Lukt het niet om alle afgesproken zaken op zitting te krijgen, dan moeten de rechtbanken zeventig procent van deze inkomsten per zaak terugbetalen. ,,En dat kan gaan om tonnen,’’ aldus Van Veen. Utrecht ligt volgens de rechtbankpresident dit jaar op schema. Maar hij merkt dat er op de afdelingen wordt geklaagd over het aantal zaken dat moet worden afgedaan. Alle medewerkers moeten een stapje harder lopen.

Zolang het ziekteverzuim tussen de drie en vijf procent schommelt, maakt Van Veen zich nog geen zorgen. ,,Dat is onze graadmeter en daarmee liggen we onder het landelijk gemiddelde. Maar we moeten de werkdruk zeker niet onderschatten. Die is fors.’’

Met slimme digitale toepassingen probeert de rechtbank geld vrij te maken om de werklast te verlagen en nog meer zaken te kunnen afhandelen. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan het digitale strafdossier. Advocaten kunnen dan elektronisch het strafdossier van hun cliënten bekijken. Met het geld dat de rechtbank zo bespaart, kunnen bijvoorbeeld meer gerechtsambtenaren of rechters worden aangesteld. Ondanks vernieuwingen hebben rechters het drukker gekregen. En dat kan nadelige gevolgen hebben. Begin dit jaar constateerde adviseur van de Hoge Raad en advocaat-generaal Jorg dat de werkdruk leidt tot slordigheden. Er komen meer fouten in uitspraken. Volgens Van Veen valt het met die slordigheden in Utrecht wel mee. Het aantal zaken wat leidt tot een hoger beroep blijft nagenoeg gelijk. Maar hij onderschrijft het belang van de kwaliteit van het werk. ,,We werken daar continu aan. We laten in sommige gevallen rechters naar elkaars zaken kijken via videobeelden.’’ Vorig jaar kwamen er overigens 35 klachten binnen en die gingen vooral over de manier waarop mensen zich bejegend voelen.

Copyright (C) Utrechts Nieuwsblad