Aegon komt met aanbod voor Koersplanbelegger
 
Van een onzer verslaggeefsters
 
De Telegraaf 21 mei 2005
 
AMSTERDAM, zaterdag
       Verzekeraar Aegon komt ontevreden klanten van het beleggingsproduct Koersplan financieel tegemoet. Na uitgebreide onderhandelingen met de Ombudsman Verzekeringen heeft Aegon besloten dat de kosten van de, aan het product gekoppelde, levensverzekering niet meer mogen bedragen dan 17% van de inleg. Alle Koersplanhouders, die méér hebben betaald dan 17%, kunnen met terugwerkende kracht hun teveel betaalde premie terugkrijgen.

        Aegon kondigde tevens aan dat vanaf 1 januari 2006 voor alle deelnemers de premies opnieuw worden verlaagd met 10% tot een maximum van 15,3% van de inleg. De ingreep zal Aegon dit jaar €100 miljoen kosten, dit bedrag komt uit een voorziening die al eerder is getroffen. In het eerste kwartaal van dit jaar reserveerde Aegon €35 miljoen voor de gevolgen van de conflicten over zijn levensverzekering. De komende jaren zal de verzekeraar nog eens €100 miljoen kwijt zijn aan de aanpassing.
       Een groep ontevreden beleggers in Koersplan eiste halverwege maart een schadevergoeding van Aegon, omdat de rendementen van Koersplan tegenvallen. Zij vinden dat ze onvoldoende zijn geďnformeerd over de hoge kosten van de premie die het overlijdensrisico dekt. Jan Wolter Wabeke, Ombudsman Verzekeringen, betitelt het bod van Aegon als „redelijk”. Volgens de onafhankelijke bemiddelaar hadden beide partijen gehoopt dat er meer in zat maar er moest worden geschikt. „Ik heb gestreefd naar een bemiddelingsresultaat dat niet alleen beoordeeld wordt op de juridische merites, maar waarbij ook de redelijkheid en billijkheid worden meegewogen.”
       Het resultaat zal volgens hem voor verschillende categorieën deelnemers anders uitpakken. Vooral oudere deelnemers en mensen met langlopende contracten, ongeveer eenderde van de 500.000 beleggers in Koersplan, werden getroffen door de hoge premies, zij zullen het meest profijt hebben van de reparatie. Het gedeelte van het bemiddelingsresultaat dat zich op de toekomst richt heeft volgens Wabeke effect voor alle Koersplan-deelnemers.
       De beleggers worden per brief geďnformeerd over de wijzigingen. Het akkoord zal tevens gelden voor circa 200.000 beleggers in andere spaarkasproducten, vormen van langlopende levensverzekeringen, zoals bijvoorbeeld Spaarbeurs.
 
Tegelijk met de aankondiging van de overeenkomst tussen de verzekeraar en de ombudsman liet de stichting ’Koersplan de weg kwijt’ weten Aegon voor de rechter te dagen namens 8000 gedupeerden. In de dagvaarding eist de stichting schadeloosstelling van de gedupeerden. „De gisteren door Aegon aangekondigde reparatie is een stap in de goede richting, maar volstrekt onvoldoende compensatie voor de gemaakte fouten”, stelt de stichting.
       De afgelopen maanden hebben de stichting en Aegon- Spaarbeleg uitvoerig gesproken over de voorbeeldrendementen die Spaarbeleg gebruikte in de brochures. Dit naar aanleiding van eerdere berekeningen van de stichting, uitgevoerd door Capital Consult, waaruit bleek dat de werkelijke rendementen veel lager uitkwamen dan de rendementen die door Aegon in de brochures werden genoemd. Capital Consult stelde toen dat de geconstateerde rendementsverschillen werden veroorzaakt door het weglaten van de overlijdensrisicoverzekering uit de berekeningen. Nieuwe berekeningen volgens de methodiek van Aegon toonden aan dat de premies voor deze verzekering wel degelijk zijn meegenomen maar dat er desondanks rendementsverschillen blijven bestaan. Het conflict spitst zich toe op de contracten die tot en met 1994 zijn afgesloten. De geconstateerde rendementsverschillen, die kunnen oplopen tot 1,75% op jaarbasis, gelden voor deelnemers die tot en met 1994 een overeenkomst sloten. Aegon heeft volgens de stichting de verkeerde rekenmethodes gebruikt waardoor het rendement in bepaalde jaren met meer dan 4% naar beneden zou moeten worden bijgesteld.
       De stichting stelt verder dat de gebruikte brochures in die tijd deelnemers onvoldoende informatie gaven over de kosten.
 
© 1996-2005 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V