Stichtingen raadplegen gedupeerden aandelenlease
 
Zaterdag 21 mei, DEN HAAG - De stichtingen Leaseverlies en Eegalease zijn vandaag begonnen met het raadplegen van hun achterban over het schikkingsvoorstel dat vorige maand door bemiddeling van oud-centralebankpresident W. Duisenberg tot stand kwam.
 
Bij de stichtingen zijn meer dan 100.000 gedupeerden aangesloten. Naar hen is een brief met uitleg over het schikkingsvoorstel gestuurd en een antwoordkaart, waarop ze kunnen aangeven of ze al dan niet akkoord gaan. Ze hebben tot 20 juni de tijd om de antwoordkaart in te sturen. De stichtingen leggen het schikkingsvoorstel, dat pas definitief tot stand komt als een meerderheid 'ja' zegt, positief voor. Mocht een meerderheid toch 'nee' zeggen, dan zullen de stichtingen doorprocederen. Ze wijzen er in de brief echter op dat de uitkomst van eventuele procedures lang op zich zal laten wachten en onzeker is. Volgens de stichtingen is de schikking met een omvang van 1 miljard euro de grootste ooit in Nederland. Duisenberg bereikte eind vorige maand een akkoord met Dexia over een regeling voor de gedupeerden die aandelenleasecontracten aangingen met de bank. Kern van de overeenkomst is dat de restschuld van de gedupeerden voor een flink deel wordt kwijtgescholen. De regeling heeft betrekking op ruim 350.000 contracten. Ze geldt in beginsel voor iedereen die met Dexia een degelijke overeenkomst aanging, dus ook voor mensen die niet zijn aangesloten bij een van de twee stichtingen. De leasecontracten werden eind jaren negentig in de markt gezet. Beleggers konden aandelen kopen met geleend geld en die aandelen weer gebruiken als onderpand voor de lening. Doordat het beursklimaat vanaf 2000 verslechterde, kwamen veel mensen met grote schulden te zitten. De gedupeerden voelden zich misleid door Dexia. Duisenberg begon zijn bemiddeling op verzoek van De Nederlandsche Bank. Een eerdere bemiddelingspoging van oud-ombudsman M. Oosting in juni 2004 was mislukt.
 
Copyright 2005 Eindhovens Dagblad - alle rechten voorbehouden