Kamer eist onderzoek naar woekerpensioen
 
BEROEP OP MINISTERS BOS EN DONNER
 
• door MANNO VAN DEN BERG en ROELIEN WIERSTRA
 
DEN HAAG – De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de woekerpensioenen. Een ruime meerderheid van CDA, PvdA, SP en VVD wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar collectieve pensioencontracten bij verzekeraars, waarbij een aanzienlijk deel van de inleg in rook is opgegaan. Oppositiepartijen SP en VVD willen zelfs dat er een compensatievoorstel wordt gedaan voor de gedupeerden, zoals enkele weken geleden voor woekerpolissen; beleggingsverzekeringen waarbij veel geld aan de strijkstok van de verzekeraars bleef hangen. CDA en PvdA willen eerst weten hoe de vork precies in de steel zit.
 
        Het CDA heeft de ministers Bos (Financiën) en Donner (Sociale Zaken) om opheldering gevraagd. Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) stoort zich aan „de totale intransparantie” van de pensioenverzekeringen. Hij maakt zich al veel langer zorgen over pensioenpolissen die als verwachte eindopbrengst nul euro hebben. Omtzigt wil dat beide ministers het bestaan van „excessieve kosten in kleine collectieve pensioencontracten” laten onderzoeken.
       „De onderste steen moet boven”, vindt ook zijn PvdA-collega Paul Tang. Voor de toekomst willen beide partijen dat in één oogopslag duidelijk is hoe de kosten van een pensioenregeling in elkaar steken.
       De SP sluit zich aan bij de zorgen van het CDA en wil bovendien dat er een compensatievoorstel komt. „Dat kan meegenomen worden in het vervolg op ’Wabeke’, vindt Kamerlid Ewout Irrgang. „Er moet dan wel een échte bemiddelingspoging komen voor de beleggingsverzekeringen. Dat is ook beter in het geval van de woekerpensioenen. Het is niet in het belang van alle gedupeerde mkb’ers om allemaal apart de gang naar de rechter te maken.”
       Stef Blok (VVD) wil het onderzoek afwachten dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat doen. Vooralsnog is echter onduidelijk of dat onderzoek ook de kostenstructuur van de gewraakte pensioenverzekeringen omvat. Wél vindt het VVD-Kamerlid dat de verzekeraars „met een gebaar moeten komen”.
       Een woordvoerster van Bos laat weten dat de minister zich bewust is van de zorgen. Het is volgens haar te vroeg voor toezeggingen over onderzoeken of bemiddelingspogingen.
 
MKB
        Het woekerpensioen betreft collectieve pensioenen die werkgevers – met name in het mkb – voor hun werknemers bij een verzekeraar hebben afgesloten. Financiële adviseurs en ingewijden stellen dat er veel te hoge kosten in rekening worden gebracht, vergelijkbaar met de woekerpolissen. Vooral kleinere bedrijven zouden reden tot zorg hebben.
       APG, de pensioenuitvoerder van ABP, heeft inmiddels zijn zorgen geuit in een brief aan minister Donner. „Ik maak mij zorgen over deze ontwikkeling. De misstanden bij banken en verzekeraars kunnen gemakkelijk leiden tot negatieve beeldvorming over de Nederlandse pensioensector als geheel”, schrijft APG-topman Dick Sluimers.
       Sluimers vraagt om de ontwikkeling van een „heldere kostenmaatstaf voor alle pensioenregelingen. Alleen dan kan de pensioenconsument zich een goed oordeel vormen van de kosten en baten van pensioenregelingen.”
       In een reactie stelt het Verbond van Verzekeraars dat transparantie al een aantal jaren hoog op de agenda van de sector staat. „Vanzelfsprekend nemen ook individuele verzekeraars hun verantwoordelijkheid om producten en informatie voortdurend te optimaliseren en aan te passen aan veranderende wensen van klanten. Als klanten niettemin vragen hebben, kunnen zij daarmee terecht bij hun adviseur of verzekeraar.” Over de politieke oproep tot een onderzoek, stelt het verbond: „We wachten een brief van de minister hierover aan de Tweede Kamer af, verder geven we nu nog geen enkele reactie.”
 
© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.