Gezocht: klokkenluiders Aegon
 
De Telegraaf 21 februari 2007
 
Van een onzer verslaggevers
 
AMSTERDAM - De Vereniging Consument & Geldzaken zoekt klokkenluiders bij Aegon's Spaarbeleg die uit de school willen klappen over mogelijke malversaties bij de verkooptechniek van het aandelenleaseproduct Sprintplan. De consumentenorganisatie is voor 22.000 consumenten in juridisch gevecht met Aegon wegens vermeende misleiding.
        "Dit punt is van belang voor de hoogte van de schadeloosstelling", verklaart Anton Weenink van Consument & Geldzaken de opmerkelijke oproep. Zijn klanten bij verkoop aantoonbaar door een medewerker van Spaarbeleg misleid, dan zouden zij hun hele inleg terug kunnen krijgen, concludeert Weenink uit de lopende procedure. "Zo niet, dan wordt de schade tussen klant en Spaarbeleg verdeeld."
       De vereniging is de laatste drie jaar enkele keren telefonisch benaderd door oud-medewerkers. Maar zij durfden met hun kritiek niet in de openbaarheid te treden. "Ze zijn bang dat Spaarbeleg ze juridisch aanpakt als ze praten." Volgens Weenink is aan een flink deel van de circa 100.000 SprintPlan-deelnemers op misleidende wijze voorgehouden dat zij nul risico liepen ten aanzien van de maandbetalingen in een Sprintplan.
 
1996-2007 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.