Schade woekerpolissen is veel groter
 
Theo Besteman
 
AMSTERDAM -  Gedupeerden met een woekerpolis gaan financieel fors het schip in als ze de schikkingen tussen consumentenorganisaties met de verzekeraars accepteren. De compensatie voor teveel berekende kosten is op verkeerde, uitgangspunten in miljoenen beleggingspolissen gestoeld. Dat stelt financieel planner Gerard van Santen, na een uitgebreide vergelijking van de onderliggende kosten.
 
Nog veertien verzekeraars moeten bovenmatige kosten van klanten vergoeden voor de woekerpolissen, de verzekeringen met beleggingen in aandelen. De eerste drie schikkingen dienen als voorbeeld. Maar die rekenen volgens Van Santen ten onrechte met opgebouwde bruto fondsrendementen over de beleggingen per jaar. Hierdoor verdwijnt de transparantie en zullen de kosten nooit vooraf berekend kunnen worden. De kosten zijn dan namelijk afhankelijk van de rendementen van de fondsen. De compensatie zou moeten uitgaan van de betaalde kosten in de premie en die zouden omlaag gebracht moeten worden.
 
Van Santen: ,,Wat mensen nu uitbetaald gaan krijgen is daardoor een lachertje vergeleken bij wat verzekeraars werkelijk zouden moeten vergoeden aan echte kosten.” Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden en Fortis zegden samen bijna 1,5 miljard toe. ,,Dat lijkt een groot bedrag, maar omgerekend per klant zijn dat hooguit enkele tientjes tot enkele duizenden euro’s. Terwijl veel mensen aantoonbaar voor tienduizenden euro’s het schip in zijn gegaan.”
 
De financieel planner, bouwde een model om alle polissen stuk voor stuk te kunnen controleren. Wie op www.beleggingspolischeck.nl zijn de oorspronkelijke offertegegevens en de laatste waardeopgave van de verzekeraar intikt, krijgt tegen betaling van 24,95 Euro volgens Van Santen de werkelijk gemaakte kosten, afgezet tegen het schikkingsbedrag.
 
Deze schikkingen gaan uit van aanbevelingen van de Ombudsman Financiële Diensten: polissen mogen niet meer kosten maken dan 2,5%, voor polissen gesloten voor 2008 niet meer 3,5%. Van Santen: ,,Dat lijkt heel schappelijk en omdat de Ombudsman het zegt, wordt het als zoete koek geslikt. Echter, de consument denkt en dat geldt ook voor veel professionals, dat deze 2,5% in de plaats komt van in eerdere publicaties genoemde 40%. En dat is niet waar! Het gaat in de aanbeveling van de ombudsman over 2,5% van de opgebouwde waarde per jaar en dat kan enorm oplopen, terwijl de 40% gaat over inhouding op de premie. De waarheid is dat mensen met hoge premies en lange looptijden vaak niet gecompenseerd zullen gaan worden en daar pas achter komen als de hypotheek afloopt en de polis wordt afgerekend. Dat is pas over tien, twintig jaar. Dan is deze hele woekerpolisaffaire weggezakt, en begint niemand erover.”
 
Van Santen kreeg argwaan toen verzekeraars, na jaren strijd, binnen een dag akkoord gingen met de 2,5%-regeling. ,,Verzekeraars kunnen wél rekenen. Die zagen dat de huidige kostenberekening vaak onder de 3,5% uitkwam.”
 
De Stichting Woekerpolis Claim, die namens 30.000 leden onderhandelt met verzekeraars voor een schadecompensatie, kent de kritiek. ,,We hebben het bekeken”, reageert de zegsman. ,,Als we er ook maar iets uit zouden kunnen gebruiken in onze onderhandelingen met verzekeraars, dan hadden wij dat vanzelfsprekend gedaan. Maar ze gaan van de verkeerde kosten uit.”
 
Stichting Verliespolis beaamt dat. ,,Waarom zouden wij met minder genoegen nemen?” De angst leeft dat collectieve schikkingen voor miljoenen klanten worden doorbroken door individuele consumenten die met de rekenvoorbeelden van Van Santen naar de rechter gaan. ,,Geen rechter zal deze methode accepteren”,aldus Verliespolis „Omdat die niet uitgaat van de kosten zoals verzekeraars die hebben genoemd.”
 
Ook de financiële toezichthouder AFM, die ook onderzoek naar woekerpolissen deed, reageert terughoudend op de beleggingspolischeck. Datzelfde geldt voor de Ombudsman Financiële Diensten, die vindt dat de aannames niet kloppen.
 
,,Laat klanten zelf individueel oordelen”, reageert Van Santen. Hij wijst via de website door naar een onafhankelijke financieel adviseur of naar de verzekeraar. ,,Als ze het verschil bij ons onderbouwd zien, denk ik dat gedupeerden nog een keer zullen nadenken voordat ze een schikking accepteren.”
 
© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.