Einde aandelenlease-ellende lijkt in zicht te komen
 
door Eric de Bie
 
Maandag 20 december 2004 - Bij het Gerechtshof in Den Bosch vindt vandaag voor het eerst een hoger beroep in een aandelenleasezaak plaats. De uitspraak kan de slepende affaire in een stroomversnelling brengen. Gedupeerden leven al meer dan twee jaar in grote onzekerheid
 
Den Bosch - ’Elke dag bid ik tot God om ons hier doorheen te helpen. De hele dag denk ik eraan. Je staat niet meer open voor andere leuke dingen in het leven. Je wordt geleefd. Elke maand weer dat afschrift. Geld in een bodemloze put. Vakanties zitten er niet in. Ik kan niet eens de juiste medische behandeling voor mijn dochter, die reuma heeft, betalen.’ Zomaar een reactie op de vele internetforums over aandelenlease. In de schaduw van het juridische gevecht proberen belangenorganisaties van gedupeerden al langer de sociale kant van het aandelenlease-dossier te belichten. Vooral mensen met nauwelijks kennis over beleggen en al een weinig rooskleurige financiële positie lieten zich overhalen te investeren in producten als Legio Lease of Winstverdriedubbelaar. Zij leven nu al tweeënhalf jaar in onzekerheid. Hetgeen voor de nodige spanningen binnen veel huishoudens heeft gezorgd, weet Piet Koremans van het Platform Aandelenlease (PAL). „Al heel wat huwelijken zijn hierdoor kapot gegaan.“ Rond de eeuwwisseling gingen honderdduizenden Nederlanders via aandelenleasecontracten met geleend geld de beurs op. Op het hoogtepunt hadden 700.000 mensen voor 6,5 miljard euro aan beleggingen.
 
Schuld
 
Door de dalende aandelenkoersen zitten veel beleggers nu met een schuld. Zij menen echter dat ze niet goed zijn voorgelicht. Stichtingen als Leaseverlies en Eegalease, waarbij respectievelijk 96.560 en 19.000 mensen zijn aangesloten, voeren al jaren een verbeten juridische strijd om dat te bewijzen. De aanbieders, waarvan Dexia de belangrijkste is, proberen ondertussen met incassoprocedures nog geld binnen te krijgen en het gevecht zo lang mogelijk te rekken.
Het einde lijkt nu echter langzaam in zicht te komen. Vandaag dient voor het Gerechtshof van Den Bosch voor het eerst een hoger beroep in een aandelenzaak en de uitspraak kan de hele affaire in een stroomversnelling brengen. In de zaak tegen Dexia gaat het om de vraag of bij het afsluiten van een aandelenleasecontract sprake is van huurkoop. Is dat het geval, dan moet de partner van degene die het contract afsluit, eveneens tekenen.
 
Tegenstrijdig
 
Sinds deze zomer hebben de belangenorganisaties van gedupeerden ’huurkoop’ tot hun belangrijkste wapen gemaakt. Dat deden ze na een uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter, die bepaalde dat de producten van Dexia als een vorm van huurkoop kunnen worden gezien. De rechter deed echter geen collectieve uitspraak, zodat iedere gedupeerde daarna genoodzaakt was een eigen rechtszaak te beginnen. Toen er ook nog enkele tegenstrijdige uitspraken werden gedaan, vonden de rechters zelf het maar eens tijd de hoofden bij elkaar te steken. Dat topoverleg in oktober resulteerde in een oproep tot een snelle uitspraak van de Hoge Raad Het hoogste rechtsorgaan moet een definitief antwoord geven op de vraag of een gehuwde leasebelegger toestemming van de echtgenoot nodig had voor het aangaan van contracten. Ook de vraag of Dexia het inkomen van leasebeleggers had moeten toetsen, is wezenlijk. Het probleem is alleen dat het nog wel een jaar kan duren voordat de Hoge Raad met een uitspraak komt. De tussenstap bij het Hof in Den Bosch kan meer duidelijkheid geven.
 
Copyright © 2004 Brabants Dagblad - alle rechten voorbehouden