ADVOCATEN IN DE RIJ OM (EX-)BESTUURDERS BANK TE DAGEN
 
Claims rond DSB goudmijn
 
Van onze verslaggevers
 
        AMSTERDAM – De ondergang van DSB Bank wordt een goudmijn voor advocaten. Iedereen die iets in de melk te brokken heeft rond de gesneuvelde bank, heeft een stapeltje dagvaardingen klaarliggen. Van ex-directeur Dirk Scheringa, minister Wouter Bos van Financiën, Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) tot ex-minister en voormalig DSB-bestuurder Gerrit Zalm en ’DSB-killer’ Pieter Lakeman van Stichting Hypotheekleed. Zij worden binnenkort allemaal voor de rechter gesleept.
        Bij belangenbehartiger Consumentenclaim hebben zich de afgelopen dagen honderden DSB-gedupeerden zich gemeld. Inmiddels zijn er 1500 benadeelden. De club gaat claims indienen tegen alle personen en instanties die een rol hebben gespeeld in de DSB-affaire. Zo kunnen Gerrit Zalm, Dirk Scheringa, Ed Nijpels, DNB en AFM een claim tegemoet zien. Consumentenclaim staat iedereen bij die zich meldt, ook mensen die meer dan een ton bij DSB hadden staan of een achtergestelde depositorekening hadden.
       Gisteren werd bekend dat ook minister Bos persoonlijk aansprakelijk gesteld gaat worden door een groep van ruim duizend DSB-benadeelden. Een club, bestaande uit mensen met hoge spaarsaldi, achtergestelde deposito, probleemhypotheken en koopsompolissen vindt dat de bewindsman zich schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige daad en dat hij daarvoor moet boeten. Diezelfde groep, waar ook Jelle Hendrickx van Steunfonds Probleemhypotheken zich bij zou hebben gevoegd, heeft ook aangekondigd hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van het faillissement.
       Advocatenkantoor Bartels heeft eveneens alles in stelling gebracht om VVD’ers aansprakelijk te stellen die bij DSB werken of gewerkt hebben, onder wie Frank de Grave en Robin Linschoten.
       Ook Bartels komt op voor mensen met meer dan een ton bij de Wognumse bank en de achtergestelde depositohouders. Bartels opereert daarbij onder de naam Te Hoge Hypotheek.
       Een andere partij die heeft aangekondigd zich in het juridische gevecht te zullen storten, is de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO). Daar hebben zich de afgelopen dagen 200 gedupeerden gemeld die meer dan E 100.000 aan DSB hadden toevertrouwd of voor de hoge rente van de achtergestelde deposito’s gingen. Niet alleen richt de claim zich tot DSB, maar ook tot de AFM die ernstige steken zou hebben laten vallen. ’Aanstichter’ Pieter Lakeman van Stichting Hypotheekleed, die ruim twee weken terug een oproep deed om alle spaartegoeden bij de DSB weg te halen, heeft inmiddels ook DNB gesommeerd te komen tot een schikkingsvoorstel. Lakeman wil een claim neerleggen voor het niet naleven van de zorgplicht door de toezichthouder.
       Dirk Scheringa zei naar aanleiding van de procedures die hém in het vooruitzicht zijn gesteld, vol vertrouwen te zijn. „Ik heb alles naar eer en geweten gedaan”, verzekerde de gevallen topman. Ook Bos zei gisteren nog niets van schadeclaims tegen de staat te weten. ,,Maar daar ben ik nu ook niet mee bezig”, aldus de minister.
       Nassau Verzekeringen liet gisteren weten dat de meeste bestuurders in ons land een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hebben, die een bedrijf beschermt tegen een eventuele claim van betrokkenen. „Alleen als er sprake is van opzet, geldt een uitsluiting en zal de bestuurder zelf de claim moeten betalen. In andere gevallen, zoals bij mismanagement, wordt een eventuele claim door de verzekeraar betaald”, aldus Bernard Vroom, expert op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.
       De afgelopen jaren zijn bij alle verzekeraars de premies voor de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen in de financiële dienstverlening fors gestegen. In andere sectoren zijn de premies juist gedaald. Met name voor toplieden in bankenland is het risicoprofiel erg verscherpt, verklaart Vroom.
       
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.