Protest tegen leaseschikking
 
Strijd tussen belangenbehartigers gedupeerden laait op
 
VAN ONZE REDACTEUR
 
AMSTERDAM - Enkele platforms van ontevreden aandelenlease-gedupeerden gaan bezwaar aantekenen tegen een algemene schikking voor alle gedupeerden.
 
Het gaat om zeven platforms die naar eigen zeggen ruim 10.000 mensen vertegenwoordigen. Woordvoerder Piet Koremans van de belangengroepen kondigt een 'boekwerk' aan dat bij het Amsterdamse gerechtshof zal worden gedeponeerd. Datzelfde gerechtshof zal binnenkort een verzoek van Dexia en de andere vertegenwoordiger van gedupeerden, de Stichting Leaseverlies/Eegalease, ontvangen om een schikking bindend te verklaren voor alle aandelenlease-gedupeerden. Daarmee zouden alle lopende rechtszaken moeten stoppen. Dat gebeurt op basis van de nieuwe Wet Collectieve afwikkeling Massaschade.
 
De algemene schikking is gebaseerd op een compromis dat Leaseverlies, de Consumentenbond, de VEB en Dexia dit jaar overeen zijn gekomen onder leiding van wijlen Wim Duisenberg.
 
Koremans is tegen deze overeenkomst. 'Iedereen wordt verplicht de schikking te accepteren. Ook mensen die willen doorprocederen. De vrijblijvendheid die de Stichting Leaseverlies had beloofd, is slechts een lokmiddel gebleken.'
 
Koremans vreest dat door bindendverklaring lopende procedures niet meer kunnen worden voortgezet. 'Procederen kan voor veel mensen beter zijn dan de schikking van Leaseverlies.' Bestuurslid J. Lemstra van de Stichting Leaseverlies beticht Koremans en zijn platforms van gebrek aan verantwoordelijkheid. 'Niemand is tegen zijn wil in gebonden aan de bindendverklaring van de Duisenberg-regeling. En briefje volstaat om niets meer met de collectieve schikking te maken te hebben.' Volgens Lemstra zijn er de afgelopen vier maanden acht vonnissen geweest waarbij mensen beter af zouden zijn geweest met de Duisenberg-regeling.
 
De regeling voorziet in compensatie van twee derde van de restschuld voor de grootste groep beleggers. Echtgenoten die niet hebben meegetekend, krijgen 100%.
 
Leaseverlies?
 
Wet Massaschade trad op
 
1 augustus in werking
 
Daardoor kan rechter schikking collectief bindend maken
 
Duisenberg-regeling voor compensatie leasegedupeerden leent zich hiervoor
 
Dexia zou dan van duizenden procedures verlost worden
 
Collectieve schikking 'Duisenberg' behelst kwijtschelding twee derde restschuld
 

Copyright (c) 2005 Het Financieele Dagblad