’Banken zetten belegger op het verkeerde been’
 
RABO-DOCHTER NOEMT INFORMATIE TE EENZIJDIG
 
De Telegraaf 20 september
 
Van een onzer verslaggevers
 
AMSTERDAM – Diverse grootbanken in ons land zetten particuliere beleggers op het verkeerde been door in hun verkoopbrochures uitsluitend positieve informatie te verstrekken over een relatief nieuw soort complexe beleggingsproducten. Tot deze conclusie komt Iris, het onderzoeksbureau van Rabobank, na een studie naar deze zogeheten ’structured products’, een steeds populairder wordende vorm van beleggen.
 
De door Iris onderzochte ’structured products’ zijn beleggingsproducten waarbij het ingelegde geld in verschillende vermogenscomponenten, zoals bijvoorbeeld aandelen en opties wordt gestoken, en die bovendien een beperkte looptijd hebben. Vaak is aan de producten een garantie op het ingelegde bedrag gekoppeld. Met name dit laatste aspect heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een ware stormloop van klanten. Afgelopen jaar werd er zodoende voor ongeveer E 5 miljard aan beleggers verkocht, ruim vier keer zoveel als in 2002.
       „Die snelle groei is niet voor niks, want gestructureerde producten spelen goed in op de huidige behoeftes van particuliere beleggers zoals garantie en de kans op een aantrekkelijk rendement”, zegt Tom Arends van Iris. Voor banken zijn de producten eveneens een welkome aanvulling, aangezien het voor hen momenteel één van de weinige groeimarkten in de retailbeleggingsmarkt is, met bovendien aantrekkelijke winstmarges.
       Maar dit succes heeft wel een keerzijde, menen de onderzoekers die in totaal 60 folders van 12 aanbieders onderzochten, waaronder ABN Amro, Fortis, Postbank, Rabobank en Robeco. Zo blijkt uit het onderzoek dat sommige aanbieders onterecht de indruk wekken dat de kans op een hoog rendement groot is. Verder worden de risico’s onderbelicht en ligt er veel nadruk op de geboden garanties. Ook bij het verstrekken van voorbeeldrendementen uit het verleden kiezen aanbieders uitsluitend voor de meest aantrekkelijke.
       Sommige aanbieders blijken hun beleggingsproducten in het verkoopmateriaal zelfs te vergelijken met een spaarrekening. De onderzoekers noemen dat volstrekt onjuist: „Het product wordt neergezet als superieur aan een spaarrekening, terwijl de uiteindelijke waarde natuurlijk allerminst zeker is.”
 
De ingewikkelde financiële producten worden ten onrechte vergeleken met een spaarrekening.
 
FOTO: AP
 
De Postbank herkent de gewraakte passage als afkomstig uit een van haar folders. „Het gaat om een oude brochure. Inmiddels is het verkoopmateriaal aangepast en verbeterd”, aldus een woordvoerder van de ING-dochter. ABN Amro laat weten zich vooral te herkennen in de voorbeelden van goede folders die Iris aanhaalt. Rabodochter Iris besloot naar eigen zeggen tot het onderzoek, nadat het constateerde dat gestructureerde producten door aanbieders opvallend eenzijdig belicht worden. „Het grote risico daarvan is dat beleggers verkeerde verwachtingen hebben en teleurgesteld zullen zijn als deze niet uitkomen. Het vertrouwen in de financiële sector staat daarmee op het spel ”, zegt Rolf Hermans, hoofd van de afdeling beleggingsanalyse.
       Ook roept het onderzoeksbureau op tot aanscherping van wetgeving. „Deze complexe producten vallen nu onder een relatief beperkt toezicht. Daardoor is het mogelijk dat aanbieders informatie achter kunnen houden zonder daarmee een overtreding te begaan.”
       Toezichthouder AFM zegt in een reactie verheugd te zijn dat een marktpartij zélf besloten heeft verkoopmateriaal tegen het licht te houden.
 
© 1996-2005 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam.