20 juni 2005
 
Dexia-akkoord erg mager voor gedupeerde beleggers
 
Het akkoord van 29 april tussen Dexia en enkele belangenclubs is veel te mager voor grote groepen gedupeerde leasebeleggers. In een aantal recente rechtszaken hebben gedupeerde leasebeleggers namelijk veel meer bereikt dan het voorstel biedt.
 
Het belangrijkste punt in het voorstel is dat aan het einde van het contract tweederde van de restschuld (na verrekening met eventuele positieve resultaten) kwijtgescholden wordt. Wel moeten alle maandtermijnen zijn betaald.
 
Uit verschillende recente uitspraken blijkt dat Dexia haar zorgplicht heeft geschonden. De bank had moeten nagaan of de belegger over voldoende middelen beschikte om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Dexia had daarom onervaren beleggers van tevoren duidelijk moeten wijzen op de risico's die samenhangen met de aangeboden aandelenleaseconstructie. Om deze reden hebben rechters geoordeeld dat wel 80 tot 100 procent van de restschuld voor rekening van Dexia blijft.
 
JuroFoon stelt zich op het standpunt dat iedere zaak eerst door een deskundige bekeken dient te worden alvorens men goed kan beslissen of men ingaat op het schikkingsvoorstel of met een procedure beter af zou kunnen zijn. Het verbaast ons dan ook dat de verschillende belangenbehartigers alle gedupeerden adviseren met het voorstel akkoord te gaan, zonder te vermelden dat het voorstel voor veel gedupeerden misschien helemaal niet zo interessant is. Procederen hoeft helemaal niet duur te zijn, dus het is zeker de moeite waard om de zaak eerst eens door een deskundige te laten bekijken.
 
Bron: JuroFoon