Hof legt Dexia onderzoek van de boeken op
 
Bank moet aandelenlease bewijzen
 
VASCO VAN DER BOON
 
AMSTERDAM - Dexia Bank Nederland moet zijn boeken openen voor onafhankelijk onderzoek. Het Gerechtshof Amsterdam heeft dit beslist. Het hof wil weten of de bank echt de aandelen heeft gekocht die zijn klanten leasen.
 
Met deze mededeling eindigde het hof vrijdag de laatste dag van de behandeling van het verzoek van Dexia de Duisenberg-schikking op te leggen aan leaseklanten. Het hof zegt 2 juni wie het onderzoek doet en wat zijn precieze opdracht wordt. De onderzoeker mag geen band hebben met Dexia of Aegon .
 
Aanleiding voor het onderzoek zijn twijfels of Dexia daadwerkelijk aandelen kocht voor zijn leaseklanten. Bij een deel van de 713.540 leasecontracten die Dexia 394.486 klanten verkocht, zouden opties de verplichtingen dekken. De leasecontracten beloven dat Dexia aandelen aanschaft. Critici van de Duisenberg-schikking brengen de twijfels naar voren in de procedure over het verbindend verklaren.
 
Het hof heeft nog niet gezegd hoe ver het boekenonderzoek terug moet gaan. Maar het hof kondigt aan dat het onderzoek antwoord moet geven op vragen die rond het algemeen verbindend verklaren zijn opgeworpen. Dat opent de deur naar boekenonderzoek dat terug kan gaan tot 1 januari 1997. Dexia verzoekt namelijk om verbindendverklaring van een schikking voor leasecontracten die op die datum liepen, of daarna zijn gestart of afgesloten.
 
Het hof wilde vrijdag de omvang van de leaseschade weten en hoeveel mensen in de Duisenberg-schikking niets vergoed krijgen maar wel rechten verliezen. Dexia kon die data niet leveren.
 
Dexia -bestuursvoorzitter Ben Knüppe juicht het onderzoek toe, 'omdat dit een eind maakt aan de indianenverhalen'. Ger van Dijk van Leaseproces, tegenstander van de Duisenberg-schikking, noemt de stap van het hof 'een dramatische wending'. Hij kent verklaringen van ex-werknemers van Dexia dat de aandelen niet zijn gekocht.
 
Advocaat Harm Jan Tulp zegt dat Dexia 'nog nooit een effectennota of een afschrift van een aandelenaankoop heeft laten zien, terwijl dat vaak is gevraagd en sinds 1999 verplicht is'. Volgens Piet Koremans van het Platform Aandelen Lease verzet Dexia zich bij de Hoge Raad tegen een bevel van een ander gerechtshof om aan- en verkopen te bewijzen. Dexia -woordvoerder Steven Gelder meent dat er geen procedures bij de Hoge Raad lopen.
 
Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad

Reactie van PAL
          Quote:

Dexia -woordvoerder Steven Gelder meent dat er geen procedures bij de Hoge Raad lopen.

Steven Gelder van Dexia zou eens wat vaker op de website van PAL moeten kijken ! !

In 2 zaken bij het gerechtshof Den Bosch heeft Dexia cassatie aangevraagd:
Dit is te lezen in de 1e uitspraak en in de 2e uitspraak.
Hierin staat o.a.:
          Quote:
4.10.10. Gelet op het verzoek van [A.] en hetgeen verder nog aan de orde is gekomen tijdens de mondelinge behandeling, wil het hof schriftelijk de volgende informatie van Dexia ontvangen: 3) Zijn er aankopen van aandelen die op de een of andere wijze zijn gekoppeld aan de naam van [A.]? Zo ja, wilt u daarvan afschriften overleggen?

Het gerechtshof heeft het verzoek tot cassatie goedgekeurd:
Aldus te lezen in de 1e uitspraak en in de 2e uitspraak.
Er staat o.a. in:
          Quote:
3. Bij brief van 24 januari 2006 heeft de advocaat van Dexia, mr. W.A.K. Rank te Amsterdam, het hof verzocht uitdrukkelijk verlof te verlenen voor het instellen van cassatieberoep tegen deze beschikking. Aan dit verzoek legt Dexia het principiële karakter van de rechtsvragen waarover het hof heeft geoordeeld ten grondslag.

          Quote:
Het hof verleent Dexia verlof cassatieberoep in te stellen tegen de beschikking van dit hof tussen partijen op 16 januari 2006 gegeven.

Steven, gewoon wat vaker op onze website kijken.