Aandelenlease moeras
 
Duisenberg-schikking leegt de gifbeker niet
 
Ook de advocaten van Dexia zelf noemen de aandelenlease-affaire inmiddels het omvangrijkste financiŽle conflict dat Nederland na de Tweede Wereldoorlog is overkomen. Tot begin vorig jaar verzette de bank zich nog met hand en tand tegen kritiek op de ruim 700.000 aandelenleasecontracten die hij heeft verkocht. Maar begin vorig jaar heeft Dexia met zijn bekendste tegenstanders een schikking getroffen, waarbij voormalig ECB-president Duisenberg bemiddelde. De bank benut een nieuwe wet om dezer dagen aan de rechter te vragen de schikking aan alle klanten op te leggen. Daarmee hoopt Dexia dit slepende conflict te beŽindigen.
 
De schikkingsbereidheid van Dexia siert de bank. De toon die hij tegenover zijn grootste tegenstanders aanslaat is onmiskenbaar verbeterd. De overgebleven critici worden echter nog als vanouds verketterd. Een voorbeeld van dat laatste is dat Dexia de advocaten van de overgebleven tegenstanders commerciŽle drijfveren verwijt. Alsof de advocaten van Dexia gratis werken.
 
Hoezeer Dexia het ook hoopt, het algemeen verbindend verklaren van de Duisenberg-schikking zal geen eind maken aan de rechtszaken rond aandelenlease. Er lopen al 6000 procedures. Zo'n 1500 mensen nemen de moeite voor het gerechtshof bezwaar te maken tegen het bindend verklaren. Nog eens 24.000 klanten staan in de rij om te gaan procederen. Een bindendverklaring zal nog eens honderden nieuwe procedures losmaken. En de claimprocedures tegen andere leaseaanbieders dan Dexia verdwijnen niet door een bindend verklaarde Duisenberg-schikking voor Dexia-klanten.
 
De schikking is enerzijds te laat gekomen om vrede te brengen. De aandelenleasecontracten en de manier waarop ze aan de man zijn gebracht, vertonen kennelijk zo veel gebreken dat een gigantische vertrouwensbreuk is ontstaan tussen de verkopers en hun klanten. Het is evident dat een deel van de Dexia-klanten dat wantrouwen niet laat helen door tweederde kwijtschelding van een restschuld.
 
Een deel van de klanten voelt zich zo geschoffeerd dat ze niet alleen compensatie willen, maar ook gerechtigheid. Daar is het weer te vroeg voor omdat de jurisprudentie over de leasecontracten pas in de kinderschoenen staat. Zo bezien komt de schikking weer te vroeg. En kan de rechter de redelijkheid van de schikking niet toetsen. Want wat is een redelijke vergoeding als nog steeds onduidelijk is wat precies de juridische gebreken zijn van de leasecontracten en dus onduidelijk is wat de schade is? Deze gifbeker is nog lang niet leeg en een deel van de klanten lijkt voornemens om hem samen met Dexia in de rechtszalen tot op de bodem leeg te drinken.
 
Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad