Geschokt mkb vraagt snel ingrijpen woekerpensioen
 
• door MANNO VAN DEN BERG en BART MOS
 
AMSTERDAM – De berichtgeving over woekerpensioenen in deze krant is bij MKB-Nederland ingeslagen als een bom. De brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf eist een onderzoek naar de kosten van collectieve pensioenregelingen bij verzekeraars. Dat soms tot wel 50% van de ingelegde premie niet voor pensioen wordt gebruikt, maar vooral opgaat aan kosten an provisie, levert werkgevers én werknemers forse schade op. „Dat kán toch niet waar zijn? De onderste steen moet hier boven komen”, stelt Jurgen Warmerdam, secretaris fiscale zaken van de mkb-organisatie.
 
        De reactie van de koepelorganisatie komt vooral voort uit het feit dat woekerpensioenen met name voorkomen in het midden-en kleinbedrijf. Naar schatting heeft van de ruim 400.000 kleinere bedrijven in Nederland – samen werken er 3 miljoen mensen – zeker de helft een regeling bij een verzekeraar. En die regelingen liggen nu onder vuur, omdat ze wel erg veel lijken op de woekerpolissen; beleggingspolissen waar (veel) te hoge kosten zijn berekend.
       Adviesbureau Kendall Mason berekende in deze krant dat de kosten van een collectieve pensioenregeling bij een verzekeraar gemiddeld op grofweg 20% liggen, maar ook kunnen oplopen tot extreme kostenpercentages van zelfs 50. En dat leidt tot dramatisch lage pensioenen, zo bleek gisteren ook uit tientallen reacties van lezers van deze krant.
       Zelfs met kosten van zo’n 20% is een dergelijke pensioenverzekering al vergelijkbaar met een woekerpolis. Financiele adviseurs stellen dan ook dat er bij pensioenverzekeringen zo mogelijk nog meer aan de strijkstok is blijven hangen. Werknemers merken dat echter pas als ze van baan veranderen en hun pensioen mee willen nemen naar hun volgende werkgever. Van de ingelegde premie blijkt dan een schijntje over te zijn. „De rest is opgegaan aan de provisie van de tussenpersoon en de kosten van de verzekeringsmaatschappij”, stelt een bestuurder uit de verzekeringsbranche. Vooral voor werknemers die vaak van baan wisselen, zoals in de it-sector, dreigt een enorme inkomensachteruitgang na de pensioendatum. „Ik ben gevallen tegengekomen waarbij van de ingelegde tienduizend euro premie amper achttienhonderd euro overbleef”, aldus de bestuurder.
 
MKB-Nederland wil nu dat minister Zalm (Financiën) ingrijpt. „Dit is een vergelijkbaar probleem als de woekerpolis en ook toen was er politieke aandacht”, aldus Warmerdam. „Het is ronduit schokkend dat deze hoge kosten worden berekend voor het beheer van geld van anderen. De mkb-bedrijven worstelen sowieso al met hoge lasten.”
       Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal nog dit jaar een onderzoek doen naar de bewuste pensioencontracten. De financiële waakhond richt zich echter met name op de informatieverstrekking aan consumenten. Onduidelijk is nog of ook de hoge kosten onder de loep worden genomen. Tot die tijd gaan de salarisadministraties in het mkb een zware tijd tegemoet.
 
© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.