Risicovolle beleggingskredieten
 
19 oktober 2006
 
Nŗ het debacle van Spaar Select zijn zowel de financiŽle instellingen als de klanten niet meer geneigd beroep te doen op kredietbeleggingen. In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt, zijn deze financiŽle instrumenten in ons land niet verboden. Je moet er wel een speciale vergunning voor hebben.
Het doel van de lening bepaalt of de financiering onder de wet op het hypothecaire leningen of het consumentenkrediet valt. Woonkredieten vallen onder de bevoegdheid van de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), terwijl de Federale Overheidsdienst Economie de consumentenkredieten controleert. Deze waakhond stelt jaarlijks een tiental PV's over oneerlijke handelspraktijken op. De wet verbiedt namelijk ook misleidende reclame. Hiertoe behoort het verzwijgen van essentiŽle informatie, zoals bij voorbeeld de hoge uitstapkosten.
De markt onderscheidt drie vormen van kredietbeleggingen:
1. Aandelenlease.
 
Hier huur je een pakket aandelen op de beurs voor een vast bedrag per maand. Al naar gelang de beurs stijgt of daalt, boek je een meer of minwaarde. Wettelijk gezien is deze financiŽle techniek is BelgiŽ niet verboden - zoals velen verkeerdelijk menen - maar de instelling moet wel over de nodige vergunning beschikken.
Maar Spaar Select verkocht dit product als spaarformule, waarbij bij een maandelijkse premie van 125 euro op 20 jaar tijd een uitkering van 27.500 euro aan dividenden en koersstijgingen in het vooruitzicht werd gesteld. In de praktijk betaalde de consument een interestvoet van 12,1% op het geleende bedrag en was de waarde van de belegde portefeuille sterk onderhevig aan de schommelingen van de beurs.
Om de Belgische wetgever te omzeilen sloot Spaar Select de contracten met LabouchŤre - nu dochter van Dexia - in Nederland af. Volgens zowel de Belgische overheid als de Nederlandse werkgroep der wijzen valt de aandelenlease onder de wet op het consumentenkrediet.
2. Overwaardehypotheek
 
Deze lening neemt het bestaande woonkrediet met het onroerend goed als onderpand over. Aangezien een deel van de som al effectief terugbetaald is, wordt deze overwaarde (waarde van de woning - lopende hypotheek op de woning) belegd in Tak 23 - levensverzekeringen, gekoppeld aan fondsen. Met de opbrengst van de verworven aandelen worden dan de aflossingen afbetaald. Of de overwaardehypotheken nu onder wet op het woonkrediet of het consumentenkrediet vallen bestaat juridische betwisting.
3. Wedersamenstellingskrediet.
 
Dit is een hypothecaire lening om een onroerend goed te verwerven in combinatie met een spaarplan voor hetzelfde bedrag en dezelfde looptijd in Tak 23. In tegenstelling tot de klassieke woonkredieten betaalt de kredietnemer enkel interesten, geen kapitaalaflossing. Hiervoor wordt de opbrengst van het spaarplan gebruikt. Op lange termijn is dit een valabele constructie. Maar als de resultaten van de beurs tegenvallen, zoals begin deze eeuw, zal de klant op het einde van de rit nog altijd een kapitaalsaldo moeten betalen (en hiervoor eventueel opnieuw moeten lenen. Sinds 2005 beleeft deze financiŽle techniek een wedergeboorte.
Eric Pompen
 
Copyright © 2006 - Roularta Media Group - All rights reserved
 
Bron: www.trends.be