Verdisconteerbare commissielonen
 
19 oktober 2006
Los van de beursmalaise ligt dus de problematiek van de commissielonen mee aan de basis van het probleem Spaar Select.
 
Eric Monsieur, directeur Distributie van Generali Belgium: "Bij flexibele spaarplannen - zoals Tak 23 - krijgen de bemiddelaars een vergoeding op het incasso, d.w.z. een percentage bij de betaling van elke premie."
Tot ieders verrassing had Spaar Select voor haar beleggingen bij de verzekeraars Goudse en Zelia echter verdisconteerbare commissies verkregen. Hierbij worden de vergoedingen voor de bemiddelaars naar voren geschoven in de tijd. De verkopers krijgen dus bij de ondertekening van het contract al een soort van voorschot voor de latere commissies. Monsieur: "Maar deze techniek tart elke logica uit het actuariaat. In tegenstelling tot de klassieke levensverzekeringen met een vast betalingsprogramma is Tak 23 een flexibel product, waar de premies periodiek kunnen verschillen. In zulke gevallen betaalt niemand dus commissies op voorhand uit."
Natuurlijk hebben de verzekeringsmaatschappijen het recht deze uitbetalingen terug te vorderen als de klant zijn contract opzegt. Monsieur: "Maar wat doe je als de betrokken bemiddelaar zijn boeken neerlegt? Na het faillissement van Spaar Select heeft het systeem van verdisconteerbare commissielonen echter veel van haar pluimen verloren. Maar het systeem bestaat nog altijd, vooral in de klassieke levensverzekeringsproducten."
Eric Pompen
 
Copyright 2006 - Roularta Media Group - All rights reserved
 
Bron: www.trends.be