Hof laat aandelenkoop door Dexia onderzoeken
 
Reformatorisch Dagblad 19 mei 2006
 
AMSTERDAM - Het gerechtshof in Amsterdam laat onderzoek doen naar aandelentransacties van Dexia. Het onderzoek moet uitwijzen of de bank daadwerkelijk aandelen heeft gekocht voor zijn klanten met een aandelenleasecontract.
 
Een groep ontevreden klanten meent dat Dexia Bank Nederland de effecten voor leasecontracten nooit heeft aangeschaft.
Het gerechtshof besloot vrijdag om een onafhankelijke deskundige onderzoek te laten doen naar de aandelenhandel. Voorzitter J. Chorus van de meervoudige kamer wil het resultaat van dat onderzoek afwachten voordat hij oordeelt of de Duisenbergregeling wordt opgelegd aan alle klanten van Dexia.
Het hof nam die beslissing aan het einde van vier dagen van hoorzittingen. Tijdens de openbare zittingen konden voor- en tegenstanders van de schikking aangeven waarom de regeling al dan niet verbindend verklaard moet worden. Ook particuliere beleggers mochten gedurende vijf minuten hun zegje doen.
Diverse criticasters van de Duisenbergregeling hebben betoogd dat de schikking onredelijk is omdat Dexia helemaal geen schade zou hebben geleden. "Er zijn serieuze aanwijzingen dat Dexia niet alle overeengekomen aandelen gekocht heeft. Als dat klopt, belast zij in werkelijkheid niet geleden verliezen door aan de gedupeerden", zei advocaat F. Klemann namens de Stichting Platform Aandelenlease, de Vereniging Consument & Geldzaken en de Stichting Juniorlease. Het Platform Aandelenlease heeft op basis van deze verdenkingen vorige week al aangifte gedaan bij het openbaar ministerie.
Dexia heeft geen problemen met het aangekondigde onderzoek. "Wij zijn buitengewoon content met deze beslissing. Op deze manier kan voor eens en altijd een einde worden gemaakt aan dit indianenverhaal", aldus een woordvoerder van de bank.
Piet Koremans, initiatiefnemer van Platform Aandelen Lease, verbaast zich over de openheid van de Belgische bank. "Tot nu toe heeft Dexia altijd geweigerd om informatie te verstrekken. Ik hoop dat de onderzoeker een goede opdracht meekrijgt."
Het gerechtshof geeft vrijdag 2 juni meer informatie over het voorgenomen onderzoek. Dan wordt waarschijnlijk ook bekend wie er is aangesteld als deskundige.
Als gevolg van het onderzoek verwacht het hof voor augustus nog geen besluit te nemen over de vraag of de Duisenbergregeling verplicht gaat gelden voor alle 400.000 beleggingscontracten van Dexia. Eerder was de verwachting dat het hof voor de zomer de kwestie wilde afronden.
Beleggers in aandelenlease zijn met geleend geld naar de beurs gegaan. Als gevolg van de koersdalingen begin deze eeuw hebben hun beleggingen onvoldoende gerendeerd om de lening en bijhorende rente af te lossen. Veel beleggers kijken daarom tegen een schuld aan.
De Duisenbergregeling moet een einde maken aan het conflict hierover tussen Dexia en zijn klanten. De schikking houdt kortweg in dat twee derde van de restschuld van beleggers wordt kwijtgescholden.
 
Copyright (C) Reformatorisch Dagblad