Dexia-proces zoekt theater
 
'Zijn er 300 of 300.000 potentiŽle belangstellenden?'
 
VASCO VAN DER BOON
 
AMSTERDAM - Een circus wordt het zeker - de mogelijke slotakte van de aandelenlease-affaire, voor zover althans Dexia Bank daarin betrokken is. De vraag is alleen nog hoe groot dat circus wordt.
 
Zo groot in ieder geval dat het Paleis van Justitie niet toereikend is, concludeerde het Gerechtshof in Amsterdam gisteren in wat de voorzitter een 'ongebruikelijke' zitting noemde. Onder meer de Beurs van Berlage, de RAI en de Meerpaal in Dronten passeerden als min of meer serieuze alternatieven voor het Paleis van Justitie, zonder dat een definitieve keuze kon worden gemaakt. Maar het Paleis van Justitie wordt het zeker niet.
 
Voor het Gerechtshof waren verschenen Dexia met zijn advocaten, de stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de Consumentenbond (CB) en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) met advocaat.
 
Aan de orde is een noviteit in de Nederlandse rechtshistorie. Voor het eerst is een verzoek gedaan om een schikking algemeen verbindend te verklaren voor alle betrokkenen. De nieuwe Wet collectieve afwikkeling massaschade (Wcam) schept die mogelijkheid. Het Gerechtshof in Amsterdam is de instantie die over zo'n verzoek beslist. Het verzoek is afkomstig van Dexia , Leaseverlies, Eegalease, CB en VEB. Zij willen dat hun zogeheten Duisenberg-regeling, waarin Dexia aandelenleaseklanten twee derde van een eventuele restschuld kwijtscheldt, algemeen verbindend wordt verklaard.
 
Het Gerechtshof boog zich gisteren in een regiezitting uitsluitend over de logistiek rond de behandeling van dit verzoek. Hoeveel personen raakt dit verzoek, wil het Gerechtshof allereerst weten. Ongeveer 300.000 in Nederland woonachtigen, is na enig dubben het antwoord van Dexia , en 2167 personen die in het buitenland wonen, 'van BelgiŽ tot Thailand'.
 
Die moeten volgens de wet allemaal op het verzoek worden geattendeerd en zich tegen het verzoek kunnen verweren, waarschuwt het Gerechtshof. Of de verzoekers goed beseffen waar ze aan zijn begonnen, vraagt de voorzitter. Partijen als Leaseproces, PAL en Pay-Back kondigen al verweerschriften aan.
 
Het Hof besluit op kosten van Dexia een theaterzaal in de regio Amsterdam voor minstens 300 mensen te zoeken voor een mondelinge behandeling van de zaak op 16, 17, 18 en 19 mei. Per persoon maximaal vijf minuten spreektijd. Uiterlijk 14 april moeten tegenstanders hun verweerschrift indienen. Op 11 februari moeten advertenties in drie dagbladen, waaronder deze krant, websites en een banner op de startpagina van Google de Dexia -klandizie attenderen op de zaak. Het Hof 'wil voorkomen dat de zaak over de zomer heen wordt getild'. Mede omdat volgens het Hof de irritatie oploopt doordat intussen andere lease-processen rond Dexia zijn bevroren.
 
Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad