Liever geen mandarijnentaal bij zaak Duisenbergregeling
 
Van een onzer verslaggevers
 
AMSTERDAM - Over de kleur van het papier en de grootte van de enveloppen ging het nog nét niet, gisteren tijdens de regiezitting rond de omstreden Duisenberg-regeling voor gedupeerde aandelenleasebeleggers bij Dexia Bank Nederland. Maar duidelijk was wel dat voorzitter Chorus van het Amsterdamse Gerechtshof niets aan het toeval wil overlaten als op 16, 17, 18 en 19 mei de vraag centraal staat of deze regeling voor iedereen moet gaan gelden.
        Dexia en een viertal belangenbehartigers van gedupeerden dienden in november het verzoek in om hun tegemoetkomingsregeling (afgedwongen door de vorig jaar overleden financiële zwaargewicht Wim Duisenberg) voor álle pakweg 300.000 leasebeleggers te laten gelden. Met andere woorden: algemeen verbindend te laten verklaren. Dit stuit echter op fel verzet bij enkele andere gedupeerdenclubs, die menen via een individuele rechtszaak tegen Dexia veel meer uit het vuur te kunnen slepen. Een mondelinge behandeling, tijdens een 'vierdaagse' in mei, moet hierover uitsluitsel geven.
       Het vaststellen van de genoemde data nam gisteren nog de minste tijd in beslag. Aanmerkelijk langer kostte het te bepalen wáár de zittingen moeten plaatsvinden (rekening houdend met 'enige honderden' belangstellenden en veel individuele bezwaarschriften), hoe alle belanghebbenden van de gang van zaken op de hoogte moeten worden gebracht en hoe de tekst eruit dient te zien. De oorspronkelijke tekst van de advocaten van Dexia en de stichtingen Leaseverlies en Eegalease was volgens Chorus "wel voor verduidelijking vatbaar. Het moet geen mandarijnentaal zijn", aldus de voorzitter van het Hof.
       Maar nog even afgezien van de locatie kwamen de partijen eruit. De 2167 gedupeerde leasebeleggers die in het buitenland wonen, worden per brief uitgenodigd voor de mondelinge behandeling. De Nederlandse klanten worden op zaterdag 11 februari in een advertentie in onder meer De Telegraaf geďnformeerd. De informatie komt daarnaast op de websites van Dexia, de twee stichtingen én - middels een banner - op de Nederlandse startpagina van zoekmachine Google. De kosten zijn voor Dexia.
 
Belangstellenden moeten overigens niet raar opkijken als zij zich in mei in bijvoorbeeld een Amsterdams theater dienen te melden. De raadslieden beloofden nog deze week op de proppen te komen met een 'neutrale' locatie in Amsterdam, 'met toereikende voorzieningen' en waar ook de gedupeerden zich 'senang' voelen. Die liggen echter niet voor het opscheppen, zo bleek uit een eerste inventarisatie.
       Of zij straks inderdaad in groten getale het woord zullen nemen met hun bezwaren tegen de algemeenverbindendverklaring, is overigens nog maar helemaal de vraag, denkt tegenstander Piet Koremans van het Platform Aandelenlease. Hij verwacht dat wordt aangestuurd op één gezamenlijk verweerschrift. En mocht het Gerechtshof toch besluiten de Duisenberg-regeling voor iedereen te laten gelden, dan zullen gedupeerden volgens hem massaal kiezen voor de zogeheten opt-out; de mogelijkheid zich eraan te onttrekken staat immers open bij tijdige melding.
 
© 1996-2005 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam.