Woekerpolisklanten dreigen bezwaarrecht te verliezen
 
door NATASJA DE GROOT
 
AMSTERDAM – Miljoenen Nederlanders dreigen hun claimrechten te verliezen als zij niet nog dit jaar een klacht over hun woekerpolis bij hun verzekeraar neerleggen. Stichting Verliespolis luidt hierover de noodklok. Tot nu toe hebben slechts enkele tienduizenden consumenten een zogeheten stuitingsbrief gestuurd. Er zijn in Nederland ruim 7 miljoen beleggingsverzekeringen verkocht, waarvan zeker 2,5 miljoen woekerpolissen.
 
Als consumenten geen actie ondernemen, verjaren hun vorderingen volgens de wet uiterlijk na vijf jaar. „Juist omdat de woekerpolisaffaire in 2006 nadrukkelijk in de publiciteit kwam en iedereen er sinds die tijd kennis van heeft kunnen nemen, is het van belang om uiterlijk voor het eind van dit jaar een brief te sturen om te voorkomen dat de klacht verjaart”, aldus bestuurder Errol Keyner van de Stichting Verliespolis.
 
Alleen als er bezwaar is aangetekend, kan een woekerpolishouder de verzekeraar en/of tussenpersoon later nog aansprakelijk stellen en eventueel een individuele juridische procedure starten. „Mocht er over een paar jaar jurisprudentie liggen of verzekeraars besluiten voor de groep die het meeste lawaai maakt een extra regeling te treffen, dan kan iemand die nooit iets van zich heeft laten horen daar geen aanspraak meer op maken. Hij heeft dan zijn rechten verspeeld. Daarom moeten mensen nú hun recht op een mogelijk hogere vergoeding veiligstellen”, waarschuwt Keyner.
 
Op de internetsite van Stichting Verliespolis kan iedereen kosteloos een stuitingsbrief downloaden. De brief is niet alleen voor consumenten die nog een woekerpolis hebben, maar ook voor huishoudens die hun polis al hebben afgekocht. Keyner: „Het invullen kost wat moeite, maar het kan zeer lonend zijn. Een stuiting geldt voor maximaal vijf jaar. Dus wie in 2006 een brief heeft gestuurd aan zijn verzekeraar en tussenpersoon, zal dat dit jaar moeten herhalen.”
 
Stichting Verliespolis en Stichting WoekerpolisClaim hebben alleen met een aantal grote verzekeraars een akkoord gesloten om de te hoge kosten te compenseren. Klachten over misleiding, schending van de zorgplicht, wanprestatie of onrechtmatig handelen door verzekeraar of tussenpersoon zijn daarin niet meegenomen.
 
Kapé Breukelaar, adviseur van Stichting Koersplan De Weg Kwijt, juicht de oproep dan ook toe. „Het is verbazingwekkend hoe laks mensen zijn. Zij denken dat het wel wordt opgelost, dat de verzekeraar met een voorstel komt en dat ze dan alsnog bezwaar kunnen aantekenen. Ze komen straks van een koude kermis thuis.”
 
Het Verbond van Verzekeraars zegt dat met de compensatieakkoorden een goede oplossing wordt geboden voor de te hoge kosten en dat het geen reden ziet om zelf klanten te wijzen op de verjaringstermijn.
 
© 1996-2011 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.