Aanpak financiŽle fraude topprioriteit OM
 
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de bestrijding van financiŽle fraude topprioriteit gemaakt. Dat staat in het gisteren gepubliceerde vierjarenplan van de top van justitie.
 
Het OM zegt 'alle zeilen bij te moeten zetten om bij te blijven'. Hoeveel extra mensen zich bezig gaan houden met fraudebestrijding kan een woordvoerder niet zeggen.
 
'Het is opvallend dat fraude na jarenlange afwezigheid weer prioriteit is', zegt de in fraude gespecialiseerde advocaat en ex-officier van justitie Aldo Verbruggen. Volgens Verbruggen lag de laatste tien jaar de nadruk op straatgeweld, jeugd en veelplegers, en niet op fraude.
 
Relevante doelgroepen
 
Het Functioneel Parket krijgt extra taken. Deze in fraude gespecialiseerde afdeling gaat zich ook toeleggen op fraudes tussen burgers onderling en tussen burgers en bedrijven. Gedacht wordt aan fraude met creditcards, boekhoudfraude, verzekeringsfraude en faillissementsfraude. Het OM hoopt met deze stap 'een bestendige band' op te bouwen met 'relevante doelgroepen' zoals 'verzekeraars, banken of vervoerders'.
 
Het OM wil verder de jacht op de georganiseerde misdaad en criminele vermogens intensiveren. Aan grote ontnemingszaken, waarbij door criminaliteit verkregen gewin wordt verbeurd, wordt voortaan een aparte officier van justitie toegevoegd voor financieel onderzoek. Daarnaast worden zogeheten vermogenstraceerders ingezet, die gedurende het opsporingsonderzoek de vermogenspositie van de verdachte blijven volgen.
 
Wegsluizen
 
Justitie vist de laatste jaren regelmatig achter het net in grote ontnemingszaken. Volgens advocaat Verbruggen wordt niet meer dan 15% geÔncasseerd, omdat vermogens worden weggesluisd of op andere namen worden gezet.
 
Opvallend is verder dat het OM 'zorg' uit over de opmars van bestuurlijke sancties, zoals boetes van de Autoriteit FinanciŽle Markten en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De top van het OM vreest dat de handhaving in den brede 'aan consistentie en geloofwaardigheid' verliest.
 
Het meerjarenplan komt eens in de vier jaar uit.
 
GERBEN VAN DER MAREL
 
Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad