Intern Dexia-document doet veel stof opwaaien
 
'EFFECTENLEASE IS WÉL HUURKOOP'
 
Van een onzer verslaggevers
 
AMSTERDAM - Een vijf jaar oud, intern document van Dexia Bank zorgt voor veel verwarring onder de betrokkenen bij het slepende aandelenleaseconflict. In het 19 pagina's tellende document, dat gisteren opdook, wordt effectenlease als een vorm van huurkoop omschreven. Naar buiten toe houdt Dexia tot de dag van vandaag vol dat er geen sprake is van huurkoop, wat grote juridische gevolgen kan hebben voor gedupeerde leasebeleggers.
        Het gewraakte document ('Juridische aspecten van de effectenlease-praktijk') begint met de constatering dat 'Een effectenlease-contract kwalificeert als huurkoop waarbij de eigendom van rechtswege overgaat door betaling van de laatste (aflossings)termijn'. Verderop in de stukken wordt nog enkele keren gesteld dat 'sprake is van huurkoop'. Tot vorig jaar rolde Dexia Bank Nederland met belangenbehartiger Stichting Eegalease over de straat over deze kwestie: als er sprake is van huurkoop, betekent dat namelijk dat - indien van toepassing - onder een effectenleasecontract de handtekeningen van beide partners in een huishouden moeten staan. Ontbreekt er één, wat bij veel gedupeerden het geval is, zou zo'n contract ongeldig zijn.
       Inmiddels hebben (onder meer) Dexia en Eegalease elkaar gevonden in de Duisenberg-regeling, een schikking waarbij de bank een eventuele restschuld van Eegalease-leden volledig kwijtscheldt. Het gerechtshof in Amsterdam onderzoekt momenteel of deze regeling voor álle leaseslachtoffers moet gaan gelden. Het interne Dexia-document sterkt tegenstanders van zo'n verbindverklaring - zoals Leaseproces en Platform Aandelenlease - in de overtuiging dat er voor gedupeerde beleggers nog veel meer te halen valt als zij de strijd tegen de van oorsprong Belgische bank doorzetten.
       Dexia wil daar niets van weten. "Het gaat om een document van een Labouchère-medewerker dat twee keer is gebruikt bij een interne sessie voor niet-juridische medewerkers", aldus een woordvoerder. Bank Labouchère, met daarbij het inmiddels beruchte Legiolease, werd in 2000 door Dexia overgenomen van Aegon. "Wij hebben altijd gezegd dat er geen sprake is van huurkoop en daar doet dit interne document niets aan af. Het is vervelend. Maar ook al noem je een koe een paard, het blijft een koe." Dexia gaat ervan uit dat de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in ons land, zal moeten bepalen of het wel of geen huurkoop was.
 
 
Ook William Schonewille, advocaat van Stichting Eegalease, is van mening dat de opgedoken Labouchère-stukken weinig aan de situatie zullen veranderen. Wél staat hij in de huurkoopkwestie nog altijd lijnrecht tegenover Dexia. "In de bijzondere voorwaarden die het bedrijf aan zijn klanten stuurde, stond knetterhard een verwijzing naar huurkoopbepalingen. Dat is nooit een geheim geweest en kan ook voor de rechters geen nieuws zijn. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat dit alles consequenties heeft wat betreft de Duisenberg-regeling."
       Piet Koremans van Platform Aandelenlease ziet dat anders: "Dexia houdt niet alleen de gedupeerden voor de gek, maar ook alle rechtbanken en gerechtshoven. De conclusie is vervolgens gemakkelijk getrokken dat de Duisenberg-regeling te mager is, zeker niet redelijk is en daarom niet verplicht kan worden gesteld door het hof in Amsterdam."
 
© 1996-2006 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.