Ahold-claim spekt kas van Dexia
 
Van onze verslaggever Frank van Alphen
 
AMSTERDAM - Dexia Bank ontvangt miljoenen euro's uit de afwikkeling van de Ahold-claim. Tweederde van het geld dat Ahold uitkeert aan leaseklanten gaat naar Dexia Bank. Dit is een consequentie van de Duisenberg-schikking.
 
Dit heeft Dexia Bank desgevraagd gemeld. Circa 160 duizend klanten van Dexia hebben via deze financiŽle instelling aandelen Ahold gekocht met geleend geld. Ahold betaalt beleggers een vergoeding om hen te compenseren voor de verliezen de ze hebben geleden als boekhoudfraude die in 2003 boven water kwam.
 
Volgens Dexia betreft het miljoenen aandelen. De vergoeding bedraagt circa een euro per aandeel. 'De aandelen Ahold zijn juridisch gezien het eigendom van Dexia', aldus Gelder. 'Wij dienen de claims in voor onze klanten. Van het bedrag dat volgend jaar wordt uitgekeerd, gaat tweederde naar Dexia. De rest gaat naar de klant.' Volgens Dexia is het indienen van de claim kostbaar en arbeidsintensief.
 
De verdeling is het gevolg van de Duisenberg-schikking, die vorig jaar is overeengekomen tussen vertegenwoordigers van Dexia-klanten en Dexia. Kern van de schikking is dat de restschuld van de meeste leasebeleggers voor tweederde wordt kwijtgescholden. Bij klanten van wie de hele restschuld wordt weggestreept, gaat de hele Ahold-claim naar Dexia. Veel leasebeleggers zaten met een restschuld van duizenden euro's omdat de waarde van hun aandelenpakket was gedaald onder de aankoopkoers. Zij vinden dat Dexia onvoldoende had gewezen op de risico's van hun producten.
 
De hoogte van de vergoeding per aandeel kan nog hoger uitvallen. Als het aantal ingediende claims lager is dan verwacht. De aanvragers hoeven het beschikbare bedrag dan met minder andere aandeelhouders te delen.
 
Volgens een laatste tussenstand van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), die de claims afhandelt, had medio juni ongeveer eenderde van de Nederlandse Ahold-beleggers een claimformulier aangevraagd. Van een op de tien beleggers is de ingevulde claim inmiddels doorgestuurd naar de claim-administratie in de VS.
 
Leasebeleggers bij Dexia met aandelen Ahold hebben te maken met de twee grootste financiŽle schikkingen uit de geschiedenis van Nederlandse financiŽle instellingen. De Duisenberg-schikking kost Dexia naar schatting 1 miljard euro. Voor de afwikkeling van de de Ahold-claim heeft Ahold een vergelijkbaar bedrag opzij gezet.
 
(c) de Volkskrant