Klanten Aegon vechten terug met klinkende stichtingen
 
Van onze verslaggever Merijn Rengers
 
AMSTERDAM - Vliegwielen, Sprintplannen, Concept Vermogenscontracten, Koersplannen en Rendementplannen. De marketingafdeling van verzekeraar Aegon is altijd bedreven geweest in het verzinnen van klinkende namen voor beleggingsproducten. En in de gouden beursjaren wilden klanten de prachtige beloften die Aegon aan deze producten koppelde, maar al te graag geloven.
 
Die tijd is voorbij. Aegon-klanten drommen tegenwoordig niet meer samen voor de deuren van Spaarbeleg, Spaarselect, Wagner en Partners of andere tussenpersonen. Integendeel. De beleggers, teleurgesteld dat de Aegon-producten niet gebracht hebben wat de brochures beloofden of suggereerden, zijn in de tegenaanval. En opnieuw regent het klinkende namen.
 
Zo proberen de leden van 'Vereniging Pay-Back' Aegon 'terug te betalen' voor de financiële ellende die hun is aangedaan. De stichting 'GeSp' komt op voor de belangen van Gedupeerden van Aegons Sprintplan. De website Sprintplanclaim.nl doet min of meer hetzelfde. En sinds kort is er ook de 'Stichting Koersplan de weg kwijt'.
 
Die zette zichzelf donderdag in één klap op de kaart door groot in De Telegraaf te verkondigen dat Aegon begin jaren negentig fors gejokt heeft over de rendementen die te behalen waren met de Koersplannen. Aegon-dochter Spaarbeleg verkocht 400 duizend van deze langlopende beleggingen.
 
De stichting is vooral boos omdat Aegon allerlei premies blijkt in te houden op de Koersplannen. Deze, volgens de stichting verzwegen kosten, drukken zo zwaar op de rendementen dat beleggers geld verliezen in plaats van te verdienen. En dat terwijl Spaarbeleg prachtige rendementen beloofde.
 
Penningmeester Boosten van 'Koersplan de weg kwijt' zegt dat hij ongeveer een kwart van zijn inleg kwijt is, terwijl de waarde van het beleggingsfonds waarin hij investeerde juist verdubbelde. Hij schat dat de beleggers in Koersplan gemiddeld tweeduizend euro hebben verloren. En, zo benadrukt hij, 'die schatting is aan de voorzichtige kant'.
 
Aegon stelt dat de berekeningen waarop de beleggers hun kritiek baseren, niet kloppen. 'Het zijn teleurgestelde klanten, die op zoek gaan naar een reden om de aanbieder van de belegging de schuld te geven', zegt een woordvoerder van Aegon met een verwijzing naar het slechte beursklimaat in de voorbije jaren.
 
Aan het Amsterdamse Damrak werden de klachten van de boze beleggers serieuzer genomen. Het aandeel Aegon, ooit een van de parels van de AEX-index, daalde met 1,1 procent naar 10,49 euro.
 
© de Volkskrant