RECHTBANK: AEGON MOET GEMIDDELD €1200 PER CONTRACT VERGOEDEN
 
Koersplan-slag dichtbij k.o.
 
Nu de Utrechtse rechtbank zich afgelopen woensdag heeft uitgesproken in een eindvonnis over Koersplan, is een oplossing in deze jarenlang slepende procedure binnen handbereik. De bijna 700.000 van deze beleggingsproducten moeten worden gerepareerd. Gemiddeld bedraagt de compensatie €1200, verwacht gedupeerdenclub Stichting Koersplan De Weg Kwijt.
 
Teken niets dat Aegon van claims vrijwaart
Al vanaf 2004 strijden klanten met verzekeraar
Eindkapitaal gemiddeld 15% omhoog
 
door MANNO VAN DEN BERG
 
AMSTERDAM – Het vonnis houdt niet in dat gedupeerden direct een bedrag op de rekening krijgen gestort. Evenmin zullen alle klanten hetzelfde krijgen. En wat als een belegger Koersplan heeft afgekocht of afgerond? Hoe en met wie moet Aegon straks afrekenen? „Dit is een vernietigend vonnis voor Aegon, maar het laat nog wel een aantal zaken open”, stelt Kapé Breukelaar, adviseur van Stichting Koersplan De Weg Kwijt.
        De gedupeerdenstichting heeft alle kans deze blinde vlekken nog bij de rechter aan te kaarten, want Aegon heeft met opmerkelijke snelheid laten weten in hoger beroep te zullen gaan. Daarmee kan de verzekeraar de door de rechtbank aangedragen oplossing van het vanaf 2004 slepende conflict – sinds 2005 ten overstaan van een rechter – weer van tafel krijgen, al lijkt die kans klein. De (voormalige) beleggers in Koersplan zullen in ieder geval hun geduld nog wat langer op de proef gesteld zien.
       Het beleggingsproduct, in feite de eerste woekerpolis die door de mand viel, is sinds 1987 verkocht. Aegon’s dochterbedrijf Spaarbeleg verkocht bijna 700.000 contracten. In de jaren negentig gingen ze als warme broodjes over de toonbank. Belangrijkste verkoopargument: door doorgaans 15 of 20 jaar elke maand een bedrag te storten, konden klanten over een aantrekkelijk eindkapitaal beschikken. De aandelencrisis in 2001 verstoorde het sprookje, maar beleggers werden pas echt woest toen bleek dat tot zo’n 25%, soms zelfs nog meer, van de inleg opging aan een overlijdensrisicoverzekering. Stichting Koersplan De Weg Kwijt startte een gerechtelijke procedure.
       In een tussenvonnis bepaalde de rechtbank al dat iedereen die het product in 1989 en 1990 had afgesloten, nooit van een overlijdensdekking op de hoogte was gesteld. „In feite is er dus geen enkele basis voor een dergelijke premie. Die zou dus in haar geheel kwijtgescholden moeten worden. In de uitspraak van afgelopen week heeft de rechter het echter alleen over producten die in 1991 tot en met 1998 zijn afgesloten. Jammer, de stichting zal in hoger beroep om duidelijkheid vragen”, aldus de financieel adviseur, tevens expert van OverGeld.
       Het gros van de beleggers – die vanaf ’91 in Koersplan stapten – heeft volgens het vonnis recht op teruggave van 85% van de overlijdensrisicopremie, Stichting Koersplan De Weg Kwijt begroot dit op gemiddeld 1200 euro per contract. Dit moet Aegon echter niet uitbetalen, maar de verzekeraar moet zó met de klant afrekenen als was de teveel betaalde overlijdenspremie al die tijd gewoon belegd. Het nieuwe eindkapitaal komt daardoor gemiddeld zo’n 15 procent hoger uit.
       
Rendement
        Daarbij is wel van belang welke jaren het Koersplan-contract heeft gelopen en welke rendementen er in die jaren zijn behaald. Is dat rendement gemiddeld nul geweest – dat is niet ondenkbeeldig – dan geldt het gemiddelde bedrag van €1200. Is het rendement echter negatief geweest, hoeft Aegon minder te compenseren. „Dat is dan een gelukje voor Aegon”, beaamt Breukelaar. Aan de andere kant zal Aegon bij hogere gemiddelde rendementen fors meer moeten compenseren.
Ook is de leeftijd van de belegger van belang. Hoe hoger die is, des te meer overlijdenspremie Aegon in rekening heeft gebracht. En 85% van een groter premiebedrag 15% levert deze beleggers een grotere compensatie in harde euro’s op.
       Hetzelfde geldt voor langlopende contracten van soms wel 40 jaar. Ook daarbij werden extreem hoge premies berekend.
       Ook van belang is hoe lang het contract heeft gelopen, een groot aantal beleggers heeft het contract afgekocht om zo af te komen van de maandelijkse betalingen. Aegon stelde in 2007 dat er toen nog zo’n 400.000 contracten uitstonden. Hoe korter de looptijd van het product is geweest, des te minder Aegon hoeft te compenseren. Toch kan dit nog steeds om aardige bedragen gaan. Van cruciaal belang is daarom dat beleggers bij afkoop of natuurlijke beëindiging van het contract niet afzien van hun rechten.
       Aegon heeft dat bij afkoop wel geprobeerd met een paragraaf in het afkoopformulier waarbij de klant de verzekeraar vrijwaart van toekomstige claims. Stichting Koersplan De Weg Kwijt heeft steeds geadviseerd deze paragraaf door te strepen en zo het formulier op te sturen. Daarmee geven klanten aan dat ze niet afzien van hun rechten. Overigens speelde onlangs iets soortgelijks bij natuurlijke afloop van het product, waaraan Aegon een voor de klant mogelijk beperkende clausule had toegevoegd. Advies: teken niets waarbij u afziet van uw rechten of Aegon kwijting van toekomstige claims gunt. Check bij twijfel op www.koersplandewegkwijt.nl.
       Aegon heeft Koersplan – in reactie op alle kritiek – zo omgebouwd dat de exorbitant hoge overlijdenspremies verdwenen zijn. In 2005 werd de overlijdenspremie met terugwerkende kracht verlaagd naar 17%, vanaf 1 januari 2006 wordt nog maximaal 15,3% van de inleg ingehouden. Dat leidt echter nog steeds tot een fors lager eindkapitaal, dan wanneer de hele inleg wordt belegd. Een beursrendement van 6% per jaar en een maandinleg van €100 levert dan in 20 jaar een kapitaal op van €45.564,58. Een inhouding van 15% op de inleg leidt tot €38.729,89. Dat scheelt bijna €7000. Het doorprocederen van Stichting Koersplan De Weg Kwijt zou klanten nog best wel eens aardig voordeel op kunnen leveren.
 
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.