Weer ruzie om aandelenlease
 
Leasebeleegers staan voor de keuze: zelf procederen, met alle risico's van dien, of meegaan in de Duisenberg-regeling.
 
Walter Devenijns
 
Algemeen Dagblad 15 april 2006
 
Er is weer ruzie in aandelenleaseland. Het reclame-offensief van Leaseproces met een prominente rol van Koos van Gemert die 'al' zijn geld heeft teruggekregen na het 'nee' tegen de Duisenberg-regeling wekt flinke irritatie op bij de tegenstanders; Dexia, Vereniging van effectenbezitters (VEB) en de Consumentenbond.
Deze steunen het akkoord, waarbij aandelenleasers van Dexia onder bepaalde voorwaarden een deel van de restschuld kwijtgescholden wordt. De VEB opende onlangs een tegenoffensief: Leaseproces houdt de gedupeerde aandelenleaser voor de gek. De VEB gooit met modder, zegt zegsman Joost Papeveld van Leaseproces in een reactie.
 
Al eerder vlogen de banken en de gedupeerden elkaar in de haren. Na de eeuwswisseling zakte de beurs in elkaar. Honderdduizenden Nederlanders die in totaal 6 miljard euro geld hadden geleend voor het beleggen met aandelen kwamen diep in de problemen. Hun aandelen werden waardeloos. De lening kon niet afbetaald worden. De inleg waren ze kwijt.
Ons land maakte kennis met een beleggersopstand. In plaats van tanks of geweren zetten de tegenstanders advocaten in tegen marktleider Dexia, maar ook tegen Fortis, Aegon of DSB. De klanten waren volgens de advocaten misleid met uiterst riskante leasecontracten. Na de bemiddeling van de inmiddels overleden oud-centralebankpresident Duisenberg lag er een regeling op tafel voor Dexia-klanten.
Niet iedereen is tevreden. De restschuld wordt weliswaar (deels) kwijtgescholden, maar het ingelegde geld krijgen beleggers niet terug. Leaseproces heeft inmiddels zo'n 20.000 gedupeerde beleggers verzameld die wel hun inleg terugeisen via de rechtbank. Boegbeeld binnen deze campagne is Koos van Gemert die 'al' zijn geld heeft teruggekregen dank zij de rechter. De term 'al' het geld is wat overdreven. Volgens Leaseproces kreeg Van Gemert '600 euro, plus rente' terug. Niet een mega-bedrag, maar Leaseproces tekent aan dat wao-er Van Gemert nog vaker met succes naar de rechter zal stappen, want de man 'bezit' nog zo'n 30 gelijksoortige contracten.
 
De VEB die een voorstander is van de Duisenberg-regeling, moet niets van Leaseproces hebben. ,,VEB waarschuwt voor Leaseproces", luidt de kop boven het persbericht. Je kan juridische procedures ook verliezen, waardoor de verliezer opdraait voor 'duizenden euro's aan proceskosten', schrijft VEB-directeur Peter Paul de Vries. En het is helemaal niet zo dat er vele 'honderden recente uitspraken' zijn met een positief resultaat voor de gedupeerde. De meeste procedures zijn stilgelegd in afwachting van een rechterlijke uitspraak over het verbindend verklaren van de Duisenberg-regeling voor Šlle Dexia-beleggers.
 
De VEB vermoedt ook dat de financiering van Leaseproces wankel is. Straks valt de club om en is de belegger zijn inschrijfgeld kwijt. Dexia-woordvoerder Steven Gelder verklaart op zijn beurt dat Leaseproces 'niet deugt en gouden bergen belooft'.  
 
Dat laatste noemt Leaseproces-woordvoerder Papeveld onzin. Leaseproces bezit genoeg geld. Verder hebben zich Amerikaanse investeerders  garant gesteld voor Leaseproces. Wie dat zijn, wil Papeveld niet bekendmaken 'vanwege de moddercampagne van de VEB'.  Daarnaast zijn er wel degelijk honderden positieve uitspraken gedaan, terwijl Papeveld nog geen duizenden euro's aan proceskosten is tegen gekomen.
 
Ook advocaat Harm Jan Tulp van Dommerholt advocaten uit Heerenveen bevestigt het beeld van de gewonnen procedures.
,,Als je de jurisprudentie bekijkt dan kun je constateren dat een heel groot deel van de uitspraken een beter resultaat laat zien dan de Duisenberg-regeling", aldus Tulp die menig leasebankier voor de rechter daagt.
Wel erkent hij dat sommige gedupeerden beter wťl gebruik kunnen maken van de regeling. ,,Mensen die een klein contract hebben van enkele duizenden euro's kunnen beter gebruik maken van de regeling. Procederen is duurder."
 
Gisteren dienden Tulp en tientallen andere advocatenkantoren een verweerschrift bij het gerechtshof in met het doel de verbindend verklaring van tafel te krijgen.
Ze willen voor de tienduizenden klanten die ze vertegenwoordigen juridisch verder vechten in de hoop meer geld binnen te krijgen voor de cliŽnten en de advocatenpraktijk.
 
Stijging AEX goed voor aandelenbezitter
Schuld neemt af door oplopende koersen
 
De huidige aandelenleaser profiteert van de stijgende beurskoersen. Zijn 'bezit', een partij aandelen dat met geleend geld werd gekocht, stijgt in waarde, waardoor de belegger de schuld aan de bank ziet dalen.
Dexia Bank Nederland, de grootste verkoper van leaseconstructies in Nederland, denkt dat het verlies op haar totale aandelenleaseportefeuille inmiddels is gedaald naar zo'n 200 miljoen euro.
Dat is een flinke verbetering, want in het zeer slechte beursjaar 2002 stond de portefeuille in het rood met een verlies van ruim 1,5 miljard. Rond die periode was 94 procent van de 400.000 verkochte contracten verlieslijdend.
Het verlies op de totale Dexia-portefeuille wordt ook minder, doordat Dexia-leasers gebruik maken van allerlei afbetalingsregelingen.
Inmiddels hebben ruim 54.000 mensen de Duisenberg-regeling getekend. Dat komt overeen met ruim 100.000 contracten.
"De onderwaterstand daalt. Reden is dat veel mensen hebben afgerekend met de bank volgens de Duisenberg-regeling. En de daling heeft natuurlijk te maken met de stijging van de AEX, goed voor Dexia en goed voor de klanten," verklaart de woordvoerder van Dexia. Hoeveel contracten Dexia nu nog uit heeft staan, weet de zegsman niet.
"Maar dat zijn er zeker geen 300.000. Los van de Duisenberg-regeling waren er in de afgelopen jaren ook allerlei andere regelingen."
Niet iedereen is overtuigd van de Duisenberg-regeling. Sommige aandelenleasers overwegen naar de rechter te stappen. Belangrijk is wel dat u een deskundige opzoekt die kijkt of u Łberhaupt een kans hebt in de rechtbank.
 
Copyright Algemeen Dagblad