Woekerpoliszaak spekt verzekeraars
 
Door PEET VOGELS EN MAARTEN VAN WIJK
 
ROTTERDAM - De strijd tegen de woekerpolissen pakt voor veel verzekeraars goed uit. De compensaties die gedupeerden krijgen zijn vaak laag. Bovendien kunnen verzekeraars als gevolg van nieuwe afspraken hogere kosten voor polissen berekenen dan in het verleden.
 
Er is onduidelijkheid over de compensatieregelingen die de consumentenstichtingen hebben afgesloten met de verzekeraars. Enkele tientjes tot hooguit een paar duizend euro krijgen gedupeerden op de einddatum gecompenseerd.
 
Financieel planner Gerard van Santen laat mensen voor 25 euro hun beleggingspolis doormeten op www.beleggingspolischeck.nl. Hij meldt dat 9 van de 10 polissen die hij heeft bekeken geen extra geld krijgen in de huidige compensatieregelingen. De polissen die wel worden gecompenseerd, zijn de kleine.
 
De huidige compensatieregelingen zijn de afgelopen maanden getroffen naar aanleiding van de affaire rond de woekerpolissen, beleggingsverzekeringen met zulke hoge kosten dat ze nauwelijks rendement of zelfs verlies opleveren. Alle kosten moeten nu worden terugbetaald die 2,5 à 3,5 procent van de poliswaarde per jaar ontstijgen.
 
De vraag is wat de klant opschiet met de regeling. Het lijkt erop dat de compensatie te mager is. Of het probleem van de woekerpolissen is niet zo groot als het eerder leek.
 
De Ombudsman Financiële Dienstverlening Jan Wolter Wabeke, architect van de regeling, reageert geprikkeld op de kritiek. ,,Inderdaad is de compensatie tussen enkele tientjes tot duizenden euro’s. Dat lijkt misschien niet veel op een grote beleggingshypotheek. Maar ik vind niet dat mensen per se veel geld moeten krijgen. Wel datgene waar ze recht op hebben.’’
 
Wabeke: ,,Ik heb gemeend dat dit genoeg is, je moet ergens een compromis vinden. De aanbeveling is gebaseerd op de aanname dat je minimaal nog de rente van een bankproduct moet hebben, bijvoorbeeld een spaarrekening. Uitgaande van een beleggingsrendement van 6 procent, heb je dat met deze regeling.’’
 
Wabeke erkent dat lang niet alle polissen in aanmerking komen voor compensatie. ,,Dat is ook niet nodig. Sterker nog, veel van die polissen leveren goed geld op. Nog niet de helft van die verzekeringen is een woekerpolis.’’
 
De stichting Verliespolis, een van de stichtingen die Wabekes aanbeveling uitwerkte in drie concrete schikkingen met verzekeraars, is het ook niet met Van Santen eens. ,,De helft tot twee derde van de polishouders komt in aanmerking voor compensatie,’’ zegt een woordvoerder.
 
Van Santen wijst nog op een ander gevaar. ,,De kosten die verzekeraars nu maximaal mogen rekenen zijn vaak hoger dan de kosten die ze rekenen voor de woekerpolissen. Nieuwe beleggingsverzekeringen worden daardoor duurder dan veel polissen die nu als woekerpolis bekendstaan.’’
 
Financieel ombudsman Jan Wolter Wabeke, brein achter de maximale percentages, deelt de zorg van Van Santen. ,,De norm is een maximum. Ik ben niet blij, als verzekeraars op de norm gaan zitten en hun product vervolgens ‘Wabeke-proof’ noemen.’’

Copyright (C) Algemeen Dagblad