Verzekeraars reserveren niets voor claims woekerpolis
 
door Theo Besteman
 
AMSTERDAM (DFT) - Verzekeraars hebben tot dusver geen cent opzijgezet voor schadeclaims die voortvloeien uit zogenoemde 'woekerpolissen’. Dit blijkt uit een rondgang bij de grote verzekeraars. Woekerpolissen zijn beleggingspolissen die door hun hoge kosten nauwelijks of geen rendement opleveren. 
 
"We voorzien geen concrete problemen. Er is dus geen aanleiding om op dit moment een reservering te maken”, reageert een woordvoerder van Nationale-Nederlanden. Tegen de ING-dochter is wel een rechtszaak aangespannen door de stichting Woeker Polis Claim, zo heeft hun advocaat laten weten.
 
Uit onderzoek van Rabo Securities, de researchafdeling van de Rabobank, blijkt dat de affaire met woekerpolissen de branche forse imagoschade heeft bezorgd. Daarnaast zouden claims en aanverwante juridische kosten tot €1 miljard kunnen oplopen, becijferden de analisten. Inmiddels hebben zich 100.000 polisbezitters als gedupeerde gemeld bij consumentenorganisaties.
 
"Wij zien desondanks geen aanleiding om reserveringen te doen”, meldt een woordvoerder van Delta Lloyd, waar de toezichthouder AFM vorig jaar na onderzoek concludeerde dat met sommige beleggingsverzekeringen, door aftrek van hoge kosten op de inleg, nauwelijks tot geen rendement wordt gemaakt.
 
Stichting Woeker Polis Claim zegt desgevraagd "op zeer korte termijn” een dagvaarding in te dienen tegen een van de grote verzekeraars.
 
Het gebrek aan reserveringen door verzekeraars lijkt opmerkelijk. Beursgenoteerde bedrijven, zoals Aegon, Nationale-Nederlanden en Fortis, zijn bij risico’s verplicht voorzieningen aan te houden. Maar risico’s, aldus financieel adviseur Ernst & Young, moeten volgens richtlijnen wel concreet gekwantificeerd zijn. Bij gebrek aan harde gegevens is een vuistregel voor een reservering dat schade zich more likely than not kan voordoen.
 
Anderzijds betekent reserveren in juridische zin al een beetje schuld bekennen, zo duidt een bron binnen een verzekeraar de strategie. "Juridisch denken we toch heel sterk te staan.”
 
Behalve de stichting Woekerpolis Claim heeft de stichting Verliespolis, waarin drie consumentenorganisaties samenwerken, negen verzekeraars op de korrel.
 
"Toch reserveren we niets, het is niet aan de orde”, reageert de Fortis-woordvoerster. "We zien inhoudelijk geen reden voor zo’n reservering.”
 
Aegon benadrukt voor schade door de beleggingspolissen ’niets’ apart te zetten. Voor aandelenlease-producten van Aegon, die niet deden wat ze beloofden en waarover de rechter zich heeft uitgesproken, is wel €100 miljoen gereserveerd, bevestigde financieel bestuurder Jos Streppel.
 
"En verder hebben we in individuele zaken geschikt. Ook zijn polissen en hun informatie aangepast, al heel vroeg. Wij denken dat we voldoende hebben gedaan.”
 
Ook de klant lijkt schade bij bestaande poliseigenaren niet te deren: verzekeraars claimen dat de verkoop van beleggingsverzekeringen door de affaire nergens substantieel is teruggevallen.
 
De verzekeraars zeggen overigens schade te willen vergoeden. Ze verwijzen eerst naar de klachtenafhandeling. Alle concerns hebben zich onlangs verplicht het oordeel van de Ombudsman Verzekeringen binnen het klachteninstituut Kifid over producten bindend te verklaren voor alle soortgelijke producten.
 
Momenteel wordt, onder regie van minister Wouter Bos (Financiën), een onafhankelijk feitenonderzoek voorbereid naar de omvang van de schade door ’woekerpolissen’ onder de 6,5 miljoen beleggingspolissen.
 
© 1996-2007 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.