Dexia vecht nog drie LHSP-procedures uit in VS
 
FRAUDE Bank sluit minnelijke schikking in class action suit van Nasdaq-beleggers en in claim van Stonington
 
De Tijd 17 februari 2007
 
 (tijd) - Alle Amerikaanse class action suits tegen Dexia zijn van de baan nu de bank een dading heeft gesloten in de gezamenlijke schadeclaim van gedupeerde beleggers die aandelen van Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP) kochten via Nasdaq. Maar in de VS lopen nog andere procedures tegen de bank die in 2003 in verdenking werd gebracht van mededaderschap aan de fraude bij de leperse technologiegroep.
 
Dexia hield gedurende lange tijd het been stijf in de 'Nasdaq-procedure'. Andere partijen, zoals de bedrijfsrevisor KMPG, het durfkapitaalfonds FLV Fund en de voormalige bestuurders van LHSP, sloten al vrij snel een dading in hun class action suit. Dexia niet. De bank zei onschuldig te zijn en zag dus niet in waarom ze een minnelijke schikking zou moeten sluiten.
Dexia houdt ook vandaag zijn onschuld staande, maar besliste toch een dading te sluiten. De Amerikaanse procedure kost de bank handenvol geld, vooral aan advocatenkosten.
De dading heeft betrekking op iedereen die tussen 19 augustus 1998 en 8 november 2000 aandelen van LHSP kocht via de Nasdaq-beurs. De schikking kost Dexia 45,6 miljoen dollar (34,7 miljoen euro).
In de class action suit van de beleggers die hun LHSP-aandelen kochten op de Europese Easdaq-beurs, kwam er onlangs goed nieuws voor Dexia. Rechter Palti B. Saris van de rechtbank van Massachusetts verklaarde zich op 12 februari onbevoegd in de zaak. Volgens haar moeten de beleggers maar trachten in BelgiŽ een schadevergoeding te bekomen.
 
Deminor
 
In ons land zette het advieskantoor Deminor namens zijn cliŽnten een procedure in voorde burgerlijke rechtbank. Of de beleggers hier ooit een deel van hun verliezen kunnen recupereren, hangt vooral af van de uitkomst van het strafproces over de fraude bij LHSP. Partijen die daar schuldig worden bevonden, lopen meer kans nadien door de burgerlijke rechtbank veroordeeld te worden tot het betalen van een schadevergoeding aan de gedupeerde investeerders.
In BelgiŽ richten de gedupeerden vooral hun pijlen op Dexia en de bedrijfsrevisor KPMG. Heide moeten zich op het strafproces verantwoorden voor hun mogelijke aandeel in de fraude bij de leperse technologiegroep. De gedupeerde beleggers beseffen dat er bij de hoofdverdachten (Jo Lernout, Pol Hauspie en Nico Willaert) wellicht weinig centen te rapen vallen.
Indien de Easdaq-beleggers niet in beroep gaan tegen het vonnis van de rechter in Massachusetts, zijn alle class action suits van de baan voor Dexia. Maar dat betekent niet dat de bank haar schaapjes op het droge heeft in de VS. Er lopen immers nog andere procedures in Amerika.
Een eerste procedure werd ingezet door Stonington, de vroegere hoofdaandeelhouder van het Amerikaane bedrijf Dictaphone. LHSP nam Dictaphone over in de lente van 2000. Met overnamebedrag van ongeveer 500 miljoen dollar werd betaald in aandelen-LHSP. Die zijn ondertussen waardeloos geworden. Dictaphone trachtte via de rechtbank een schadevergoeding te bekomen. Gisteren meldde Dexia ook hier een dading te hebben gesloten. De bank wil niet zeggen hoeveel die schikking haar kost.
 
DRAGON
Ook James en Janet Baker hebben een rechtszaak lopen tegen Dexia. Zij verkochten in maart 2000 hun bedrijf Dragon Systems aan LHSP. Net als in het geval van Dictaphone betaalde LHSP met aandelen. Hel prijskaartje van de transactie beliep ongeveer 460 miljoen dollar. Niet enkel de Bakers procederen in de zaak, ook een voormalige minderheidsaandeelhouder van Dragon heeft een procedure opgestart.
Tot slot is er nog een procedure van de Amerikaanse curatoren van LHSP. De drie resterende procedures slepen al jaren aan en worden wellicht pas na het Belgische strafproces over de fraude bij LHSP afgehandeld.
Dexia meldde gisteren dat bet voor de resterende procedures voorzieningen aanlegt. De bank wil daar geen prijskaartje op kleven. Ook voor de advocatenkosten voor alle Amerikaanse procedures worden voorzieningen aangelegd.
Dexia benadrukt dat de dadingen geen schuldbekentenis zijn. De bank houdt vol onschuldig te zijn in het fraudedossier-LHSP. 'Maar wij verkiezen onze middelen en energie op een positievere manier aan te wenden voor de verdere ontwikkeling van onze activiteiten',stelt Axel Miller, de voorzitter van het directiecomitť van Dexia. 'Dat is de reden waarom wij hebben verkozen dadingen te sluiten in deze dossiers. Die dadingen lijken ons de beste oplossing in het belang van alle belrokken partijen, cliŽnten en aandeelhouders van Dexia.' Luc VAN AELST
 
Copyright © Tijd.be