Rechtbank zet streep door leasecontracten van Dexia
 
Van een onzer verslaggevers
 
De Telegraaf 17 februari 2005
 
 Alle aandelenleasecontracten van Dexia die dateren van vr 12 april 2003 - en dat doen ze vrijwel allemaal - zijn ongeldig. Dat valt op te maken uit een vonnis van de rechtbank in Arnhem.
        De Arnhemse rechtbankvoorzitter J.D.A. den Tonkelaar stelde gisteren dat Dexia tot de bewuste datum ten onrechte niet over een zogeheten 'Wck-vergunning' beschikte om kredieten te mogen aanbieden. En leasecontracten vallen te beschouwen als kredieten, zo stelt de rechtbank, zich daarbij baserend op een Europese richtlijn. Het vonnis in kwestie heeft betrekking op een klant van Dexia die weigerde voor haar leaserestschuld van 6.700 op te draaien. Dexia sleepte de klant vervolgens voor de rechter om betaling af te dwingen. Gisteren werd zij echter vrijwel geheel in het gelijk gesteld. Als gevolg van de nietigverklaring, haar geringe inkomen en het ontbreken van enige beleggingservaring, schold de rechtbank de volledige restschuld kwijt.
 Dexia spreekt van een verdeeld beeld in de rechtspraak op dit punt: "In Deventer besliste een rechter dat wij juist nt vergunningplichtig zijn", aldus een zegsman, die aankondigde tegen het vonnis in beroep te gaan. Volgens Dexia druist het Arnhemse vonnis in tegen de Nederlandse wetgeving n uitspraken van minister Zalm (Financin). "Het vonnis stelt in feite dat de Nederlandse wetgever een wanprestatie heeft geleverd bij het implementeren van de Europese richtlijn. Daar mogen wij geen slachtoffer van worden, vandaar dat wij inmiddels de verantwoordelijkheid van de staat der Nederlanden op dit punt onderzoeken.
 
Copyright De Telegraaf