Rechter vreest tsunami van leaseclaims
 
De kantonrechters hebben gisteren als verwacht bekendgemaakt dat een groot aantal procedures van aandelenleaseklanten tegen Dexia Bank op grond van de wet automatisch zijn geschorst. Dexia moet hiervoor wel in elke zaak afzonderlijk bij de rechter schorsing melden. Dat doet Dexia sinds 18 november.
 
De zogeheten 'surplace' vloeit voort uit het beroep dat Dexia doet op de nieuwe Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM), zo verklaren de Amsterdamse rechtbank de kantonrechters Herman van der Meer en Klaartje Weverink-Berkhout uit.
 
Weverink-Berkhout is voorzitter van de Dexia-werkgroep van de rechtbank. Van der Meer is lid van het Landelijk Overleg van Kantonsectorvoorzitters. Dit overleg van de 19 rechtbanken heeft deze week het standpunt ingenomen dat de WCAM 'automatisch' leidt tot bevriezing van de procedures als Dexia dat meedeelt, aldus Van der Meer.
 
Algemeen verbindend
 
Dexia maakte vorige maand als eerste gebruik van de WCAM-optie om een schikking algemeen verbindend te laten verklaren door het Amsterdamse gerechtshof. Het gaat om de Duisenberg-schikking waarin Dexia leaseklanten twee derde van een restschuld kwijtscheldt. De WCAM bepaalt dat als het hof dit verzoek om verbindend- verklaring behandelt, andere lopende procedures kunnen worden geschorst.
 
Van der Meer: 'Die opschorting is dus geen beslissing van de rechters. Het was juist de bedoeling van de wetgever om in de WCAM vergelijkbare procedures te kunnen schorsen. De wet laat ons dan ook geen andere ruimte. De kantonrechter kan geen afweging maken of dat zielig of oneerlijk is, maar past de wet toe. Strikt onpartijdig en neutraal.'
 
Anders dan zich vorige week liet aanzien, worden niet alleen directe schadeclaims tegen Dexia opgeschort. 'Bijna alles valt er onder, bijvoorbeeld ook verzoeken om vernietiging van het leasecontract', verklaart Weverink-Berkhout. Ook zaken waarin geen vergoeding wordt geŽist, maar bijvoorbeeld vernietiging van het leasecontract.
 
Werkdruk vermindert niet
 
De bevriezing vermindert niet de werkdruk van de lease-affaire voor rechters. 'Het is juist veel extra werk', zegt Weverink-Berkhout. De bevriezing op zich is een extra stap, omdat die ook kan worden bestreden door een hervattingsverzoek.
 
Volgens Van der Meer 'verplaatst' de schorsing veel werk. In april bekijkt het landelijk overleg van kantonrechters de stand rond de schorsing. Weverink-Berkhout: 'Intussen bouwt de golf zich zorgwekkend op. Honderden zaken per week komen er bij en er gaat er geen af. Het overkůmt ons ook.'
 
Van der Meer: 'Als de opschorting is opgeheven, kan er een tsunami van 15.000, 20.000, wie weet hoeveel leasezaken over de rechtbanken komen. Dat zou voor Amsterdam een toename van 50% met zware zaken betekenen. Dat heeft budgettaire gevolgen.'
 
Copyright (c) 2005 Het Financieele Dagblad